Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • #44(1484) | Kandurahvas   L’udmila Vladimirova
    Minä jälles voinua olin vie pieni neičykkäine. Mami andoi minuu školah enzimäzeh kluassah Salmenniškan kyläh. Sie opastettih ven’akse, opastai oli Natalja Aleksejevna, häi eli sit kyläs. Kezäl oli hyvä kävellä pal’l’ahin jalloin, a vot talvel toiči mami ei työndänyh minuu školah. Ei olluh midä jalgah panna. Hyvä oli se, ku škola oli poikki dorogas. Minä yksikai en jiännyh kodih, juoksin školah kengittäh. Istummos laučale, yhten jallan piäl istummos. Jalgu lämbiey, sit mugaže toizen jallan lämmitin, mugai päivy menöy...
  • P’otr Il’jič Arhipov on rodivunnuh Nuožarveh. Tänävuon hänel täydyi 83 vuottu. Nygyaigassah mies mustelou omua jygiedu lapsusaigua: tuatan repressiedy, voinua, nälgiä da miinan räjähtysty, kuduan periä häi menetti käin. Nygöigi miehele pidäy puolistua omua iččie.
  • Moskovas ruadai histouriiperindön kaiččemizen fondu keriäy jen’gua Sonckan taloih niškoi. Tämä kodi on Kurkijoven kyläs, se on ainavo kuulužan suomelazen arhitektoran Lars Sonckan mustomerki Ven’al.
  • Petroskois jo viijetty vuottu piettih etnokul’tuurine luageri “Nuorien vastavus Karjalan mual”. Luagerih yhtyi vahnembien kluasoin opastujii, kuduat opastutah karjalan, vepsän da suomen kieldy. Tänävuon Petroskoih tuli školaniekkoi Karjalan eri čuppulois da Leningruadan alovehelpäi.
  • Karjalan Rahvahan Liiton Yhtes myö olemmo vägi -projektan mugah Vieljärven kylän eläjile saneltih, kui voibi perustua kyläh Alovehelline Yhteiskunnalline Ičehalličus. Vastavuksele Karjalan Kielen Kodih tuli Vieljärven kyläkunnan piälikkö Aleksandr Čugai da kylän aktivistoi. AYI:n perustamizes saneli sen alan spetsialistu Natalja Kolokol’nikova.
  • #43(1483) | KKK   Natalja Antonova, Karjalan Kielen Kodi
    Vieljärven kyläs eläjät rahvas autetah Karjalan Kielen Koin kielipeziä opastajes lapsii karjalan kieleh. Kielisuu – moine nimi on pandu niilöile, ket ollah paginkanzannu lapsile dai toine toizele. Kielisuul pidäy hyvin tiediä karjalan kieli da olla valmis käymäh lapsilluo.
Partn`ourat