Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • On vallittu deleguatat Karjalan tazavallan Karjalazien IX kerähmöh. Jogahizel vallitul pidäy olla mitahto panos karjalazien yhteiskunnallizeh liikkeheh. Jogahizel deleguatal on oigevus paista Kerähmön aigah rahvahan nimes, nostua ezile jygiembät kohtat, ehoittua omii mielii da iänestiä. Sih niškoi deleguatale annetah manduattu.
  • #3(1493) | Oma Mua - 30 -kilbah   Marija Tarasova
    Minun sizärele, Riigoin Šuurale, täydyi jo 81vuozi. Häi on kymmene vuottu minuu vahnembi. Mustan händy sit aijas, konzu rubein mustamah omua iččie. Sizär oli ainos minun rinnal, a parembi sanuo, minä olin yhtytottu hänen vieres.
  • Karjalas mennyön 2019 vuvven laureatakse rodih priäžäläine Julija Tolmačova. Hänen ruado karjalazen kul’tuuran säilyttämizekse da kehittämizekse on korgiesti arvostettu tazavallas.
  • Suomes ruadai Karjalan Kielen Seuru painatutti uvven kniigazen nimel “Opi, opastu, ga älä öntästy”. Midä sen luadijat potakoijah oppimah, mih opastuo da mindäh vakustetah öntästymizes? Täh nähte “Oma Mua” pagizuttau kniigan toimittajua, karjalan kielen tutkijua, Päivännouzu-Suomen yliopiston ruadajua, karjalankielizien YLE-uudizien kiändäjiä da lugijua Natalja Gilojevua.
  • Vieljärven kylän Karjalan Kielen Koin ruadajat hommatah omah iččeh niškoi ližiä kielen opastustu. Mennyöl nedälil pietyn Jelena Ruppijevan opastuspäivän teemannu on olluh “Karjalaine pereh”.
  • Ylä-Videlen rahvas akkiloijah omua histouriedu. Kaksi kuudu tagaperin vk.com-verkoh on suadu joukko “Ylä-Videlen hieru”. Suau vai kummeksie, kui terväh se suittau omua mieldykiinnittäjiä syväindyö. Läs puoldutostu sadua ristikanzua ollah lähestymäs omii kandujuurii da omii kodikohtii. Joukkoh nägyvästi liženöy uuttu rahvastu.
Partn`ourat