Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • Nygöi rahvahal on äijy mahtuo parandua omua elaigua linnas libo kyläs, kohendua libo nostua mitahto libo pidiä kul’tuurupidoloi. Toiči sih niškoi ei pie ni den’gua, pidäy vaiku himuo. Monet kyläläzet yhtytäh erilazih grantukilboih libo luajitah Alovehellizet Yhteiskunnallizet Ičehalličukset (ven’akse – TOC). Nuožarven kylän eläjät yhtyttih “Hyvyönluadijoin kruugan Vähän päiväs, äijän vuvves – iče kerättih den’gua omih projektoih niškoi. Mittuzii projektoi kannatettih paikallizet rahvas?
  • #39(1479) | Yhteiskundu   Oma Mua
    Kyläh azetettih mustomerki karjalan kielen vardoiččijoile Grigorii Makarovale da Vladimir Brendojevale.
  • Onieganrannikon piirin Meliorativnoin kyläs jo mondu vuottu opastetah karjalan kieldy. Enne kieldy opastettih päivykois da školas, nygöi vaiku päivykois.
  • #39(1479) | Merkipäivy   Segežan piirin lehti “Doverije” da “Oma Mua”
    Kielet muite vai ei kuolta, net kuoltah sen periä, ku rahvas heitetäh niilöil pagizendan. Puadenen karjalaine Valerija Jevgenjevna Grigorjeva pagizou karjalakse lapsusaijas. Ven’an kieldy häi rubei opastumah kolmevuodizennu, konzu lähti päivykodih.
  • En kuulluh, ku kenlienne minun tuttavis lähtis huogavumah loman aigua Dagestanah. Rahvas lähtietäh parahite Abhazijah da Kriimah. Minul puutui kävvä sinne ruadomatkah Kanzallizien literatuuroin festivualih. Omat da tuttavat kummeksittih: olgua la sie varovazet…
  • Ligakuun 1. päivänny Petroskois Karjalan rahvahan luomisruavon da kul’tuuruinitsiatiivoin keskukses piettih karjalan kielen kursoin avajazet. Kursat pietäh Karjalan Rahvahan Liiton kannatuksel.
Partn`ourat