Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • Pyhänpiän 24. oraskuudu hyvittelemmö Eeva-Kaisa Linnua 70-vuozipäivänke da toivotammo hänelleh hyviä ozua, lujua tervehytty, iluo elokses da äijän lykkyy ruadoh karjalan kielen, karjalazen kul’tuuran da karjalazien hyväkse! Suomen da Ven’an karjalazet sego kai karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran suvaiččijat
  • Jessoilan naiziennevvosto azui Voitonpäiväkse uvven mustokniigan nimel “Heikkoloin lujat syväimet”. Sih hyö kerättih tieduo Jessoilan čupun naizis da neidizis, kuduat lähtiettih frontale da voinan jälles kiännyttih järilleh omale rannale da elettih Jessoilan kyläkunnas kogo ijän.
  • Tuuksel jatkuu hierun kunnostamine. Kyläs pannah kundoh kalmužim da suahah pihatuli sinne, kus sidä nikonzu ei olluh. Jenguabuu kunnostusruadoloih paikalline kylähaldivo sai tazavallan b’udzietaspäi.
  • Voiton ikkunat Kogo Ven’an mual sai allun #ОКНА_ПОБЕДЫ -aktsii. Tämä on tärgevimii pidoloi Voiton 75-vuozipäivän kunnivokse. Pandemien aigua kois ollesgi voibi yhtyö Voiton 75-vuozipäivän pruazniekkah. Sih niškoi čomenda oman koin, ruadopertin libo muun huonuksen ikkun Ižänmuallizele voinale omistettuloil fotokuvil, kirjuteksil da piirustuksil. Luaji oman čomendetun ikkunan fotokuva da sijoita se sotsiualuverkoloih hešteganke #ОКНА_ПОБЕДЫ da kiitändysanoinke saldatoile.
  • #16(1506) | KKK   Oma Mua
    Koronaviirus da senperäinen karantiinan aigu livutti online-ruaduo Karjalan kylisgi. Karjalan Kielen Kodi -yhtymys Vieljärvel jatkau omua ruaduo loittuopäi kui Koin alallizien ruadajien da liittoh kuulujien keskes, mugai mieronke muijalpäi. KKK:n paginanvedäi Ol’ga Gokkojevan viettäy karantiinua omassah kylässäh Kinnermäl. Häi joga päiviä ihan lujah jatkau yhtymyksen ruandua internetas da auttau nevvoloil vie toiziigi rahvahii. Koin palkatut ruadajat kerran nedälis vastavutah online da paistah omis ruadolois.
  • Margarita Kemppainen ruadau “Oman Muan” toimitukses jo hätken aigua. Meil, jo jälles händy ruadoh tulluzile, häi on ainos olluh enzimäzenny abuniekannu da nevvojannu toimitukses. Häi avvuttau ainos. Konzu et tiijä, kui da midä pidäy ruadua. Konzu pidäy löydiä pättävät teemat lehteh. Yhtes sinunke duumaiččou kirjutuksen nimie, ku et malta sidä iče kirjuttua. Ritan puoleh ainos suau kiändyö da häneh ainos suau uskuo.
Partn`ourat