Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tukie Mobergin talon restaurointih

Piendyaigu: 13 Tuiskukuuta19.00 aikah
Piendykohtu: Karjalan Kanšallini teatteri

Aktijon puittehissa meinatah pityä ušiempie toimehpitoja. Enšimmäini niistä järješšetäh jo 13. tuiskukuuta. Šinä päivänä Karjalan Kanšallisen teatterin lavalla pietäh karjalankielisen Koti-näytelmän hyvänluajintaesityš.

Näytelmän puittehissa Kanšallisen teatterin aulašša järješšetäh Kalevalan piirin esittely käsityömuasterien töijen myöntinäyttely šekä luomiskollektivien esitykšie. Kävijät šuahah tutuštuo Kalevalan piirih ta šen nähtävyykših, šuaha tietoja ainutluatusen inšinööri Mobergin talon istorijašta šekä oštua muistolahjoja.  

Kaikki näytelmäštä kerätyt rahat käytetäh Mobergin talon restaurointih.

Hyvänluajinta-aktijon järještäjät toivotah, jotta välinpitämättömien ihmisien avulla ta tuvella Mobergin talon restaurointityöt šuahah jo lähiaikoina lopettua.

Lippuja hyväluajintanäytelmäh voit oštua Kalevalan piirin etuštuštošta atressilla Petroskoi, Lenininkatu 37, porraš 10-A. Telefonit: 76-05-38, +7921 702 64 88, +7921 451 21 53,

šekä Oma Mua -lehen toimitukšešša. Lippujen hinta on 500 rupl’ašta alkuan.

Halukkahat voijah šiirtyä sponsoriapuo Etnokulttuurisen Kalevalatalo-keškukšen tilillä:

Реквизиты расчетного счета
Получатель: 
ИНН 1017002181 КПП 101701001 
УФК по Республике Карелия (МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» лс 20066Ш18570)
Р/сч : 40701810400001000039 
Банк : Отделение-НБ Республика Карелия
БИК : 048602001
Назначение платежа: 
00000000000000000180

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat