Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Harraššukšet

 • Mi vuosi nyt on, tahi pokemonit myöššytäh
  Mi vuosi nyt on? Tämä kyšymyš heti juohtuu mieleh, konša niät pihalla pokemonija eččijie ihmisie mopikkojen kera – kaikin pelatah Pokemon Go -pelie.
 • Sammatista šuahen Lönnrotin männyn juurella
  Kalevala oli kahen kuukauven keštänyön Via Kalevala -kävelymatan loppupistehenä. Reitin ošallistujat lähettih matkah 5. kešäkuuta Elias Lönnrotin kotipihalta Sammatin Paikkarin torpalta, mistä 29. šulakuuta 1828 kanšanrunouven keryäjä läksi aštumalla enšimmäiseh runonkeruumatkah.
 • Miltä tuokšuu Karjala?
  Jokahini löytäy täh kyšymykšeh oman vaštaukšen. Karjala tuokšuu mečältä ta vejeltä šanotah kyläläiset, Karjala tuokšuu vašta veještä noššetuilta verkkoloilta šanotah kalaštajat, Karjala tuokšuu piirakoilta ta kiukuan lämmöltä šanotah punukat, kumpaset vietetäh kešyä ämmöläššä...
 • Perintehien šäilyttäjä
  Hiän luatiu ainutluatusie veiččijä, kirjuttau runoja ta musiikkie ta täyveštä šyväimeštä šuvaiččou omie tyttärijäh.
Partn`ourat