Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Heimovellet

 • “Suguvastavundu” jätti hyvän mielen
  Jessoilč\at käydih Suomeh Suguvastavundu-festivualih täl kezäkuul.
 • Vepsäläzet mustetah
  Ligakuun 29. päivänny Šoultarves piettih R’urik Loninan lugemizet -konferensii.
 • Kanzalliskieline media ozutti iččedäh Suomen piälinnas
  Helsingis 14. kylmykuudu oli valmistettu suuri mediapido, kuduas paginal oli suomenkielizen Carelia-lehten da karjalankielizen ”Oman Muan” nygytila da tulii aigu.
 • Nuožarveläzii vastattih Udmurties
  #26(1416)   |   Nina Barmina
  Kolme vuottu tagaperin Suguvastavundu-festivualin aigah Nuožarves gostis oli Udmurtien Glazovskii-piirin Adam-kylän pajojoukko “Lämlät säska”. Sit aijas zavodiihes nuožarveläzien da Adam-kylän udmurtielazien ystävys. Myö puaksuh tiijustelimmo heijän elaigua, uudizii, kirjuttelimmo kirjazii internetan kauti. Oli meile huaveh, ku konzutahto piäzizimmö käymäh Udmurtieh, lähembä tuttavummo uuzih ystävih. Da se huaveh todevui tänä kezän: myö saimmo kučun festivualih “Udmurtielazen käzipaikan perindö”.
 • Arhijepiskoppu jatkau ruaduo
  #15(1205)   |   Pertti Lampi
  Karjalan Kielen Seura pidi vuozikerähmön 5. sulakuudu Kuopios.
 • Wikipedii karjalakse? Ruvekkuammo luadimah!
  Eestis piettih seminuaru, kudamal šeikuittih Wikipedien luajindua suomelas-ugrilazil kielil. Seminuaral oli meigälästy rahvastugi: karjalastu da vepsälästy.
 • Karjalastu pajuo kogo muailmale
  Vladimir Brendojevan festivualin aigah tuttavuin Ruočispäi tulluzih pajattajih Eila da Elin Pölläzih da William Lordah. Eila da Elin ollah muamo da tytär, heidy jo hyvin tietäh Karjalas.
 • “Kiži” arbaittau
  #6(1246)   |
  Kižin muzeis Fedosovan pihal, 19 avavui Kusbo eläy arbaitus -interaktiivine ozuttelu lapsih niškoi.
 • Kielen da murdehen rajal
  Kezäkuun allus Itä-Suomen yliopistos oli pietty kanzoinväline simpoziumu "On the border of language and dialect" (”Kielen da murdehen rajal”), kudai oli järjestetty FINKA-tutkimusprojektan hantuzis. Simpoziumas oli pietty läs 40 ezitelmiä da ozanottajua oli 13 muas ymbäri muailmua.
 • “Kaikin yhtes myö olemmo Ven’a”
  Tverin linnas lopul syvyskuudu piettin Kaikin yhtes myö olemmo Ven’a_-kanzallizen taidofestivualin valličusetuappu. Sih yhtyi 26 joukkuo Ven’an keski- da luodehpuolen alovehilpäi. Karjalan tazavaldua sie edustettih Kezräjäine-joukko, Soltarven hora da Karjala-ansambl’u. Ližiä lugiekkua tulies noumeras.
Partn`ourat