Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Istorija

 • Karjala: lumi ta šukšet
  Rahvahan viisahukšen mukah ”ei ole pahua šiätä, on pahat vuattiet”. Karjalaini talvi jatkuu toičči puolivuotta. Ta vaikka viime vuosina ei ollun kovie pakkasie, ka lunta še on antan riittäväšti. Šukšet Karjalašša on oltu käytetympie veššoja talvella kuin männyönä aikana šamoin ni nykypäivinä.
 • Elävä istorija omin šilmin
  Onego. Pohjolan tarinat -nimini istorijan rekonstruointifestivali piettih Petroskoissa 27.–28. elokuuta.
 • Karjalaisien elämäntavat
  Konša ajat Kemin kaupunkista šamannimistä jokie myöten, niin enšimmäini karjalaisnimini kylä, mi šattuu šiula vaštah, on Ušmana. Tämän kylän eläjät yhtä hyvin paissah kuin venyähekši, niin ni karjalakši.
 • Sobornaja aukivuo tutkien
  Elokuun 23. päivänä Lukekkua katuja kuin kirjoja -projektin rajoissa piettih oppimatka Sobornaja aukivuo myöten. Nykyaikani Kirovin aukivo on Petroskoin istorijallini keškuš.
 • Väinö Linnan taisteluhautatotuutta
  Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romanin uuši venäjänkielini versijo esitettih Kanšallisešša musejošša 19. talvikuuta.
 • Atressi: vuuvven 2018 kevät
  #17(1407)   |   Antti Timonen
  Tämän kirjasen Karjalan kanšankirjailija Antti Timonen oli kirjuttan 1968 vuotena Oraškuun enšimmäisen päivän kevätjuhlan uattona. Kirjasešša kirjailija kiäntyy vuuvven 2018 aikalaisien puoleh. Vuosien piäštä on mukava lukie, mitä kirjailija ajattelou tulevaisuošta, mitein hiän kuvittelou šitä šekä kaččuo, mit hänen toivehista ta ennušteista on toteutettu, a mit ei.
Partn`ourat