Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kandurahvas

 • Militsiisuguh kuului karjalaine politsiimies kuristas zakonoi
  Vieljärven paikkukunnan politsiimies Igor’ Stafejev puutui Ven’an syväinazieloin ministerstvan pietyn Rahvahan učastkouvoi -online-kilvan voittajien joukkoh. Karjalan tazavallas karjalaine mies Igor’ piäzi kolmandekse, händy ennitettih Sergei Pinčuk Kostamuksespäi da Artur Vahrušev Petroskoilpäi. Kostamukselaine politsiimies lähtöy oppimah ozua jo loitombakse Ven’ale.
 • Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu
  Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvosto kerävyi mennyöl nedälil omale vuoronmuigaizele istundole Priäžän piirin Pyhäjärven kyläh. Nevvostolazien da kylän enimien aktivistoin mieldy myöte, lyydшläzil maksau pyzyö yhtes kaikkien karjalazienke. Se pandih tulien aijan strateegiekse. Kuigi sidä, ku tazavallal pidäy olla oma, muis erikseh toimii programmu kandurahvahien kielih nähte, kui se oli enne. Istundol kluuban tiloih kučuttih kylän vahnimii eläjii. Kaikile niilöis on jo piäl kaheksankymmenen. Sinä piän sai elävälleh kuulta čomua jo harvinastu lyydii.
 • Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön programmu
  #7(1297)   |
  Lähenöy Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmö. Kačokkua, midä merkiččou Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön tunnusmerki da midä on Kerähmön programmas.
 • Vastuvirdah soudai Karhu
  “Omah Muah” Santtu Karhus on kirjutettu äijän da eri vuozinnu. Tälle kirjutukselegi sežo olis mondu pohjua. Ga jogahizes ielleh vuorotellen da tarkembah.
 • Oman voiton omistan Anuksenlinnale
  #15(1355)   |   Jelena Kudel’nikova
  Ven’an Enzimäzen TV-kanualan Pole čudes -kiža on ylen kuulužu meijän mual.
 • Kolme löydyö
  Puaksuh suau kuulta: minä tiijän kieldy, ellendän, a paista ei ole kenen kel. Nenga ielleh jatkanou, ga muamankieli unohtuu, haihtuu aivoloisgi.
 • Lapsennu voinu ei varaitannuh
  Tamara Sidorova nägi voinan lapsennu Šoutjärven kyläs.
 • ”Jogahizel, olgah häi hos mittustu roduu, pidäy tiediä sen muan histouriedu da kul’tuurua”
  Puaksuh karjalazien keskes suau kuulta, kugalainebo olet… Konzu kuultah, ku olet karjalaine da kieldy maltat, sit rounoku uskotah enämbäl. Ga midä enämbän minä elän, sidä enämbän rubein uskomah, ku toiči ei-karjalaine ruadau karjalazien hyväkse enämbän, migu istihonnoi oma. Moizii ristikanzoi on Čalnan kylän eläi Galina Hanenko.
 • Trimmeru suadih Vieljärveh
  #24(1164)   |   Valentina Mironova
  Segežalazen Vladimir Ivanovan da vieljärveläzen Ol’ga Ivanovan hyvyös Oma Mua -lehten tiluajua liženi
 • Ei lapsi rovus kaduo
  Ennevahnas karjalazil oldih suuret perehet. Vie IX-luvun loppussah oldih perehet, kudamis oli kolme-nelli polvie, 25-40 hengie. Sit perehis jongoi oli jo nelli libo viizi hengie.
Partn`ourat