Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kandurahvas

 • ”Jogahizel, olgah häi hos mittustu roduu, pidäy tiediä sen muan histouriedu da kul’tuurua”
  Puaksuh karjalazien keskes suau kuulta, kugalainebo olet… Konzu kuultah, ku olet karjalaine da kieldy maltat, sit rounoku uskotah enämbäl. Ga midä enämbän minä elän, sidä enämbän rubein uskomah, ku toiči ei-karjalaine ruadau karjalazien hyväkse enämbän, migu istihonnoi oma. Moizii ristikanzoi on Čalnan kylän eläi Galina Hanenko.
 • Trimmeru suadih Vieljärveh
  #24(1164)   |   Valentina Mironova
  Segežalazen Vladimir Ivanovan da vieljärveläzen Ol’ga Ivanovan hyvyös Oma Mua -lehten tiluajua liženi
 • Ei lapsi rovus kaduo
  Ennevahnas karjalazil oldih suuret perehet. Vie IX-luvun loppussah oldih perehet, kudamis oli kolme-nelli polvie, 25-40 hengie. Sit perehis jongoi oli jo nelli libo viizi hengie.
 • Tuatas jiädih frontupajot
  Jo 70 vuottu meni, ruvennet lugemah frontale lähtennyzien kirjazii, ga syväindy kolkuttau: voinu eroitti perehet, toi varavostu da vei miljonoi nuordu toizele ilmale. Net, ket muga ni nähty ei omii tuattoloi da vellilöi, ijän kaiken elettih da tässähgi eletäh tusku syväimes.
 • Pienes voibi alguo suurembigi
  Alavozes 2. oraskuudu kirjutettih karjalan kielen sanelu. Kuhkutti sih ruadoh meidy Ol’ga Limarenko, Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvostoh kuului. Minä mielihyväl otin sen kuhkutuksen vastah, ku iče en puuttunuh kirjuttamah omal aijal.
 • Voinu minun perehen ozas
  #14(1254)   |   Zoja Saveljeva
  Pertis pimeni... Mi se oli? Minä sen sain tiediä mуöhembi. Bombittavannu oli raududorogu. Kуläh tuli VOINAN VIESTI.
 • Pagize karjalakse, kuni on kenenke paista
  Moizen deviizan anuksenkarjalazet pandih omale paginkluubale, kudaman vastavuksile hyö kerrytäh kaksi kerdua vuvves pagizemah karjalakse.
 • Ruado libuu
  Petroskoil Linnan nuorižokeskukseh kerryttih volont’ourat, kudamat ruvetah ruadamah Karjalan Kielen Koin hyväkse
 • Luonnon helmas kazvanuh kirjuttai
  Karjalan kirjuttai Nikolai Zaitsev, kudai on tundiettu kerdomuksil “Omat ikkunat”, “Katkottu oza”, 16. talvikuudu täytti 75 vuottu
 • Nikolai Abramovan mustokse
  Nikolai Abramovan kel minä tuttavuin 2000-luvun allus. Sil aigua olin yhtehizes ruavos Karjalan sanomat-, Kurjer Karelii- da Molod’ožnaja gazeta Karelii -lehtien kel. Puaksuh kävyin Titovan pihale, kus oldih nämmien lehtien toimitukset, omii kirjutuksii suattamah. Kerran tulin toimitukseh vähästy enne yheksiä čuassuu da näin: pertispäi ozuttihes ruznas, minuu nuorembi mužikku käzipaikku olgupiäl da lähti toizeh kerrokseh, kus oli käzaste.
Partn`ourat