Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kandurahvas

 • Pagizemal kehitämmö
  Karjalan Rahvahan Liiton tyves perustettu Paginkanzu-kluubu täytti vuvven
 • Kolme tärgiedy dieluo
  Mennyt nedälil Paginkanzu-kluuban gostis oli kalevalalaine sportunaine Žanna Tikkanen
 • Pekka Zaikovan tiedotaival
  Professoran Pekka Zaikovan 70-vuozipäiväkse.
 • Militsiisuguh kuului karjalaine politsiimies kuristas zakonoi
  Vieljärven paikkukunnan politsiimies Igor’ Stafejev puutui Ven’an syväinazieloin ministerstvan pietyn Rahvahan učastkouvoi -online-kilvan voittajien joukkoh. Karjalan tazavallas karjalaine mies Igor’ piäzi kolmandekse, händy ennitettih Sergei Pinčuk Kostamuksespäi da Artur Vahrušev Petroskoilpäi. Kostamukselaine politsiimies lähtöy oppimah ozua jo loitombakse Ven’ale.
 • Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu
  Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvosto kerävyi mennyöl nedälil omale vuoronmuigaizele istundole Priäžän piirin Pyhäjärven kyläh. Nevvostolazien da kylän enimien aktivistoin mieldy myöte, lyydшläzil maksau pyzyö yhtes kaikkien karjalazienke. Se pandih tulien aijan strateegiekse. Kuigi sidä, ku tazavallal pidäy olla oma, muis erikseh toimii programmu kandurahvahien kielih nähte, kui se oli enne. Istundol kluuban tiloih kučuttih kylän vahnimii eläjii. Kaikile niilöis on jo piäl kaheksankymmenen. Sinä piän sai elävälleh kuulta čomua jo harvinastu lyydii.
 • Vasilii Kalinin Anuksen histouriedu kaiččemas
  Tänävuon Moskovas päivänvalgien nägi Da uvvessah boju, kai bul’koil on ahtas -kniigu Anuksen piästämizeh nähte kezäl 1944. Tevoksen kirjuttajat ollah Suureh Ižänmuallizeh voinah yhtynyh Valentin Sorvin da “voinanlapset” Vasilii Kalinin da Tatjana Hvastunova. Voinanaigazes lapsusaijas da omas elaijas meile kerdoi Vasilii Kalinin.
 • Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön programmu
  #7(1297)   |
  Lähenöy Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmö. Kačokkua, midä merkiččou Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön tunnusmerki da midä on Kerähmön programmas.
 • Segežan karjalazien ruadoh nähte
  #5(1445)   |   Vladimir Ivanov, Segeža.
  Tänävuon Segežan linnan karjalazet aktivistat, karjalan kielen kursiloin opastujat suajah ližiä individuallistu opastustu internetan kauti.
 • Vastuvirdah soudai Karhu
  “Omah Muah” Santtu Karhus on kirjutettu äijän da eri vuozinnu. Tälle kirjutukselegi sežo olis mondu pohjua. Ga jogahizes ielleh vuorotellen da tarkembah.
 • Oman voiton omistan Anuksenlinnale
  #15(1355)   |   Jelena Kudel’nikova
  Ven’an Enzimäzen TV-kanualan Pole čudes -kiža on ylen kuulužu meijän mual.
Partn`ourat