Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kandurahvas

 • Militsiisuguh kuului karjalaine politsiimies kuristas zakonoi
  Vieljärven paikkukunnan politsiimies Igor’ Stafejev puutui Ven’an syväinazieloin ministerstvan pietyn Rahvahan učastkouvoi -online-kilvan voittajien joukkoh. Karjalan tazavallas karjalaine mies Igor’ piäzi kolmandekse, händy ennitettih Sergei Pinčuk Kostamuksespäi da Artur Vahrušev Petroskoilpäi. Kostamukselaine politsiimies lähtöy oppimah ozua jo loitombakse Ven’ale.
 • Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu
  Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvosto kerävyi mennyöl nedälil omale vuoronmuigaizele istundole Priäžän piirin Pyhäjärven kyläh. Nevvostolazien da kylän enimien aktivistoin mieldy myöte, lyydшläzil maksau pyzyö yhtes kaikkien karjalazienke. Se pandih tulien aijan strateegiekse. Kuigi sidä, ku tazavallal pidäy olla oma, muis erikseh toimii programmu kandurahvahien kielih nähte, kui se oli enne. Istundol kluuban tiloih kučuttih kylän vahnimii eläjii. Kaikile niilöis on jo piäl kaheksankymmenen. Sinä piän sai elävälleh kuulta čomua jo harvinastu lyydii.
 • Vasilii Kalinin Anuksen histouriedu kaiččemas
  Tänävuon Moskovas päivänvalgien nägi Da uvvessah boju, kai bul’koil on ahtas -kniigu Anuksen piästämizeh nähte kezäl 1944. Tevoksen kirjuttajat ollah Suureh Ižänmuallizeh voinah yhtynyh Valentin Sorvin da “voinanlapset” Vasilii Kalinin da Tatjana Hvastunova. Voinanaigazes lapsusaijas da omas elaijas meile kerdoi Vasilii Kalinin.
 • Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön programmu
  #7(1297)   |
  Lähenöy Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmö. Kačokkua, midä merkiččou Karjalan tazavallan Karjalazien VIII kerähmön tunnusmerki da midä on Kerähmön programmas.
 • Vastuvirdah soudai Karhu
  “Omah Muah” Santtu Karhus on kirjutettu äijän da eri vuozinnu. Tälle kirjutukselegi sežo olis mondu pohjua. Ga jogahizes ielleh vuorotellen da tarkembah.
 • Oman voiton omistan Anuksenlinnale
  #15(1355)   |   Jelena Kudel’nikova
  Ven’an Enzimäzen TV-kanualan Pole čudes -kiža on ylen kuulužu meijän mual.
 • Kandurahvas miärätäh ruaduo
  Tämä pluanu on vie projektanmugaine, ga suurimat šeikat jo ollah tietois. Kandurahvahien nevvosto on ainavoluaduine mahto paista Karjalan piämiehen ies. Suurimat päivylistah menijät kyzymykset varustetah kirjallizesti ennepäi, omii mielii voibi sanuo suusanal. Oigevus sanuo on jogahizel nevvostolazel – se on tämän elimen suurimii prinsippoi.
 • Kolme löydyö
  Puaksuh suau kuulta: minä tiijän kieldy, ellendän, a paista ei ole kenen kel. Nenga ielleh jatkanou, ga muamankieli unohtuu, haihtuu aivoloisgi.
 • Viktor Makarov: “Tunzin iččie lehtimiehenny vaiku matkois”
  Konzu pagin koskou Oma Mua -lehten histouriedu, vältämättäh kuuluu Viktor Makarovan nimi. Mies oli lehten enzimäine piätoimittai.
 • Petroskoin yliopisto tutki kandurahvahien olotilua
  #2(1392)   |   Anna Simakova
  Enämbistö kyzeltävis karjalazis, vepsäläzis da suomelazis ei löyhketä omua ruadotuluo, eigo tervehytty. Ga yhtelläh, kaččomattah vaigieh ekonoumizeh olotilah, rahvas ei tahtota lähtie elämäh nikunne muijale.
Partn`ourat