Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen kodi

 • Kirjaine Tulieh aigah
  Mennyt piätteniččän Vieljärven kyläs valettih alustu tulien Karjalan kielen koin taloih niškoi. “Aluskivekse” pandih pullo kirjazenke kolmanden vuozituhanden ristittyzile
 • Uuttu ideidu eččimäs
  Vieljärvel Karjalan Kielen Kois 4. syvyskuudu piettih Kandurahvahien kielien säilyttämizen da elavuttamizen yhteiskunnalline verko -projektan prezentatsii. Projektah kuuluu Karjalan tazavallan, Leningruadan alovehen, Suomen da Estounien yhteiskunnallistu liittuo.
 • Kauppua karjalakse!
  Karjalan kieli enzi kerdua kuului Petroskoin suurimas Vintažnii tseh -kauppukohtas, kudamas karjalazet aktivistat, Nuori Karjala da Kanzallizien kul’tuuroin keskus opastettih rahvastu pidämäh kauppua karjalakse da myödih karjalastu šipainiekkua Karjalan Kielen Koin hyväkse
 • Vieljärven kielipeziä tahtottas auttua
  #8(1448)   |   Oma Mua
  Karjalan tazavallan kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvah on azuttu ruadojoukko, kudai algai kaččuo, kui vois auttua Vieljärven kylän kielipeziä.
 • Karjalan kielen kodi Vieljärvel sai blahosloven’n’an Il’l’an päiviä vaste
  #29(1319)   |   Šallun Anni
  Kogo Suomen pravoslavnoin kirikön arhijepiiskoppu Leo on blahoslovinnuh Karjalan kielen koin 30. heinykuudu. Samah čottah tulien piän piettih koin nellätty roindupäiviä. Ad’voinnu oldih Anuksen muuzikkufestivualin ozanottajat.
 • Vieljärven kielipeziä tahtotah auttua
  Kui olis auttua Karjalan Kielen Kodih, Vieljärven kyläh azuttuu kielipeziä – jatketah šeikuija Karjalan tazavallan da Priäžän piirin tazol. Mennyöl nedälil Vieljärven kyläh käi virralline delegatsii, kudamah kuuluttih Kanzallizen alovehellizen poliitiekan ministru Sergei Kisel’ov, Priäžän piirin administratsien uudehko piämies Roman Petrov sijahizen Jelena Il’ukovičan kel, azientiedäjät virguniekat, Zakonoinhyväksyndykerähmön deputuattu Valerii Šottujev.
 • “Laučoil” lauččua ei painettu
  Laučat-fouruman aigah suomelas-ugrilazet nuoret ehtittih äijän luadie Karjalan Kielen Kodih niškoi. Fourumu piettih mennyt nedälil Kinnermäl da Vieljärvel. “Laučoin” salbajazet oldih Vieljärvel nellänpiän
 • Karjalan Kielen Kodi pidi viizivuodehizet juhlat
  Mennyt pyhänpiän karjalazien kois piettih vuozipäivällizet pivot. Uudizennu konsertuprogrammas oldih läbi vačas menijät ruočinkarjalazen Pölläzien perehen romantizesti ezitetyt pajot da raviet latinoamerikkalazet tansit.
 • Karjalan kielen kodi da Kinnermy ezil Moskovas
  Karjalan kielen kodi da Karjalan kul’tuurupierindö-fondu suadih kučun Moskovah Yhteiskunnallizeh paluatah.
 • Vieljärven kielipezä vois olla kuavakse karjalazile
  #22(1412)   |   Šallun Anni
  Kielipezä-sana jo ei ole vieras. Kielipezän vuoh suau opastua pienii lapsii karjalan kieleh da jähkäldiä perehii karjalan kielen puoleh. Vieljärven kylän Karjalan Kielen Kodi sanelou mierole omis kogemuksis. Mennyöl nedälil sie piettih seminuaru, kus potakoittih kiändymäh ezin kielipezih. Opastut pagizemah karjalakse vai ruavon kauti.
Partn`ourat