Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen kodi

 • Karjalan Kielen Kois avattih uuzi karjalankieline kerho
  #43(1383)   |   Šallun Anni
  Vieljärven kylän naizil rodih mahto pidiä huoldu omas tervehyös uvven keinon vuoh.
 • Uvvet sanat hedi käyttöh
  Uvvet sanat karjalan kieles -nimizen intensiivizen opastuspäivän piimmö mennyt nedälil Karjalan Kielen Kois Vieljärvel. Opastuo uuzih, täl aijal keksittylöih sanoih maksau ainos dai kaikil.
 • Meneskendeltih Vieljärven buaboit miehele
  Mennyt pyhänpiän Vieljärven Randaine-kyläteatru pidi vesselän enzi-illan Karjalan Kielen Kois. Kolmes vuvves se on jo kuvves teatran suavutus. Kyläteatroin toimindu Karjalas on libumas. Vieljärven rahvas vuotetah Karjalan Kielen Koin tostu kerrostu valmehekse. Sie roitah raviet lava da kaččojien zualu, kai puus luajitut. Nygöi rahvastu kävyy kaččomah spektakliloi sissäh äijin, ku erähät jiähäh seizomahgi.
 • Emmo vuota abuu bokaspäi – ruammo iče
  On piässyh ilmah Karjalan Kielen Kodi –yhtistyksen kniigu. Kirjan nimekse on pandu ”Karjalan Kielen Kodi - Nouzou ku nostetah” da se parahali ozuttau, mih nähte da mih niškoi se on kirjutettu.
 • Nostammo Karjalan Kielen Kodii
  #48(1188)   |   omamualazet
  Hos den’ua ei ole vie kerätty äijy, yhtelläh täl nedälil algavui Koin seinien nostandu. Karjalazet kogo mierol kerätäh varua Karjalan Kielen Koin nostamizeh
 • Vieljärvi pagizou
  Toizeh Paginkanzu-tapahtumah Vieljärven kluubah kerävyi nellitostu hengie, vieljärvelästy da Suomen puolen karjalastu. Paginkanzan gost’annu oli ”Oman Muan” piätoimittai, kirjuttai da kiändäi Natalja Sinitskaja
 • Kannattammo kogo mierol
  Karjalan kielen da kul'tuuran vuozi loppietah hyvyönluajinduaktsiel Karjalan kielen koin nostamizen kannattamizekse. Tarkembah sit saneltih Karjalan kul'tuuruministerstvas pietyl press-konferensiel
 • Kuuzi vuottu karjalan kielen hyväkse
  Mennyt pyhänpiän, 29. heinykuudu, Karjalan Kielen Kodi pidi omassah kuvvenden roindupäivän.
 • Passibot kannatukses!
  “Oma Mua” pani alguh tilavuksen vuvvekse 2016. Täl kerdua lähtimmö suamah uuttu lugijua Vieljärven kyläh Karjalan Kielen Kodih.
 • Silmänlipahtus: Etnomoudu karjalazien tabah
  Ei muga ammui oli se aigu, konzu naizet piettih piäs paikkoi da čepčoi, ei kävelty pal’l’ahin piälöin. Nygöihäi meijän piähyöt-rukat kestetäh vihmua da päiväzen pastuo, tukat mutistutah da katkeillahes. Vieljärven akat piätettih kiändiä vahnat perindöt da ommelta vahnat čepčat uudeh tabah. Hyö kerryttih Karjalan Kielen Kodih, ennepäi valmistettih movvakkahat čepčan viilendykuavat da otettihes ruadoh. Kai oli ommeltu lyhyös aijas. Uuzi piäh pandavu rodih kaikile mieleh, erähät ei ni ruvettu heittämäh sidä da harpattih kodih čepčaine piäs.
Partn`ourat