Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Rahvahan Liitto

 • Kyykän onnie antamašša
  KT:n Kyykkäliiton aktivistit opaššettih ulkomualasie vierahie peluamah kyykkyä. Petroskoilaisen Initsiativa-kielikeškukšen ulkomualaset opaštujat, ket opaššutah venäjän kieltä, čukellettih kyykkämuajilmah.
 • KRL 25-vuottu – yhtes vai eriže?
  Oraskuun keskipäivil Karjalan Rahvahan Liitto täytti vuozisuan nelländeksen – on aigua vierähtänyh.
 • Šanelun enšimmäisie tulokšie
  Karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä Petroskoissa, Karjalan piirilöissä ta Šuomeššaki kirjutettih yhtehistä karjalankielistä šaneluo. Aktijoh otti ošua yli 300 ihmistä – karjalaisie, vepšäläisie ta kaikkie, ket opaššutah karjalua ta vepšyä ta ketä kiinnoštau karjalan ta vepšän kieli.
 • Tiedoloi karjalazih näh
  Äijygo karjalastu on Karjalas, kus opastetah karjalan kieldy, konzu oldih ristitty karjalazet, midä pidäy šipainiekkoi pastajes – nämmii da toizii mieldykiinnittäjii tiedoloi karjalazih näh voibi lugie bukliettazis, kudamii valmisti Karjalan Rahvahan Liitto
 • Karjalastu kul’tuurua Petroskoin kahvilas
  Mennyt nellänpiän, 25. syvyskuudu, Begemot-kahvilas Karjalan Rahvahan Liitto ezitti karjalazii da karjalastu kul’tuurua.
 • Karjalan Rahvahan Liitto šuau Venäjän presidentin tukie
  Kanšalais-yhteiskunnan kehittämiseh šuunnattujen Venäjän presidentin granttien myöntämiseštä vaštuaja komitietta on julkaissun granttien šuajien luvettelon. Voittajien joukošša on Karjalan Rahvahan Liitto, kumpani šuau miljonin rupl'ua Pualikka käteh, kyykkä kouluh -projektin toteuttamiseh.
 • KRL:n vuotisjuhla on kynnykšellä
  #2(1442)   |
  Tänä vuotena Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy 30 vuotta. Vuuvven alušta järještön hallinnon jäšenet alettih valmistua pruasniekkavuuvven tapahtumie.
 • Pyhänpäivän kielipesä jatkuu
  Petroskoissa eläy šemmosie lapšie, ket ei voija leikkie, laulua karjalakši, ei voija aštuo eikä ieš istuo, šentäh kun ne ollah vielä liijan pienet. Ka heijänki kera voit paissa karjalakši ta kašvattua lašta karjalaisekši ihan kapaloista.
 • ”Oma pajo” kerhon vierahana
  Karjalan rahvahan Oma pajo -kuoron uuši laululevy esitettih karjalaisešša Paginkanzu-pakinakerhošša
 • Karjalan kieltä youtubeh
  #3(1393)   |
  Nykyihmiset käytetäh internettie ta nykyteknologijoja joka päivä. Myö kirjutamma tekstiviestijä muan toisella puolella eläjillä yštävillä, työnnämmä toini toisellana valokuvie ta videjopätkie, šoitamma Skypešša, kiännämmä tekstijä google-kiäntäjän avulla. Toiset “issutah” sosialiverkoissa. Toiset kerrotah ičeštä omalla kanavalla www.youtube.com -saitilla.
Partn`ourat