Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lähtin minä Läkköiläh

 • Kaugoid’ärves Kavainoh
  Pienen ylen čoman Kaugoijärven kylän lövvät viijen kilometrin piäs Rajakonnuspäi, konzu Videlespäi tulles keskikyläl kiännyt oigiele. Äijien toizien karjalazien kylien jyttyöh se vähin-vähäzin muutui duaččukyläkse.
 • Kižin suari – kižasuari vai mitahto muu?
  Midä merkiččöy Karjalan kuulužiman turistukohtan — Kižin suaren nimi? Ongo se kižasuari vai mitahto muu? Piästä perile meidy auttau paikannimilöin tutkii, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen.
 • Salminiškas Ala-Salmih
  #1(1441)   |
  Mi linduu, se pajuo, mi kohtua, se nimie. Täl kerdua lopemmo Šotd’ärven kierroksen da tiijustammo, mi on Salminiškan da Ala-Salmen kylien nimien tagan.
 • Ongo Pyhärvi pyhä järvi?
  Karjalas on ylen äijy paikannimie, kuduat ollah pyhät. Ollah Pyhät jovet, Pyhät järvet, ollah Pyhät kylätgi. Nengostu nimie on äijy kui Karjalas, mugai sie, kus elettih libo eletäh vepsäläzet. Sanommo, hos Leningruadan alovehel. Ollahgo Pyhät järvet da Pyhät jovet tovengi pyhät, myö opimmogi sellittiä täl kerdua. Pyhärvi on vahnu lyydiläine kylä ei ylen loitton Petroskoin linnaspäi, se on sijoitunnuh samannimizen Pyhärven järven rannale. Pyhärvi on Priäžän rajonan suurembii kylii.
 • Kus elettih Kaskesniemen kaskenajajat
  Karjalas on olemas paikannimie, kudamis kuvastutah rahvahan ennevahnallizet ruavot. Moizii on Kaskesniemen kylän nimi. Tämä kylä on Suvi-Karjalas, ei muga loitton Petroskoin linnas, Priäžän rajonas, Mangan da Nuožarven välil. Kui ammui karjalazet eletäh Kaskesniemen čupul da kui on roinnuh kylän nimi?
 • Yksi kylä – moni nimie
  Kodžuri da Honganuan kylä on sijoituttu Nuožarven järven rannale. Mollembas kyläs vie kuuluu karjalan kieli, hos rahvastu on jiännyh vai näppine. Kodžurih da Honganual rahvas kävväh kaččomah ennevahnallizii časounazii da karjalazii kodiloi. Ga yhtelläh vähä ken voibi sanuo, kui on roittu kylien nimet. Heliet, mugažat da čomat, ga yhtelläh ellendämättömät Kodžuri da Honganuan kylä, libo Honganalustu ollah tämän kirjutuksen tiemannu.
 • Lähti senčoih, meni Žil’čoih
  Täl kerdua kiännämmö aižat Anuksen čupule da opimmo sellittiä Žil’čoin kylän nimen.
 • Šondajoven suus
  Šotd’ärvi on Suvi-Karjalan suurimii järvilöi. Sen rannat on eloitettu jo ylen ammui. Šotd’ärves ymbäri on olluh äijy kyliä, erähien nimet rouno ku oldas ičestäh selgiet. Kui Šuojun rannal olii D’ovenkylä. Ga miksebo sidä ven’akse sanotah Ul’alegakse?
 • Paanajärven kanzallizen puuston nimet
  Paikannimistö on pohjatoi uarrehkaivo, kus myö ammuldammo tieduo meijän kodirannan ennevahnallizes elokses. Täl kerdua opimmo sellittiä, kui on roittu Paanajärven kanzallizen puuston erähät paikannimet.
 • “Oi, Kukkarveh minä käymättäh en jätä...”
  Muailmu on suuri, a toko lämmiä čuppustu on vähä. Hos ollou hyvä sugukundu, helei heimokundu, parembua omua čuppustu nikus ei ole.
Partn`ourat