Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luonto

 • Parahien matkailukohtien kartta
  Karjalan parahien turismipaikkojen kartta luajitah šamannimisen projektin puittehissa. Šitä toteuttau yhteiskunnallini Nuorien opaštajien ta tietomiehien klubi -järještö volont’orikeškukšen kera. Šamoin projektie kannattau Interso-web-studijo.
 • Mistä siklonit šuahah omie nimijä?
  Florenz, Donald, Eugen – nämä šanat tunnutah šeikkailufilmin šankarien nimiltä, ka tovellisuošša nämä ollah siklonien nimet, mit miäritetäh meijän šiätilannehta. Kenpä antau šiäilmijöillä šemmosie kummallisie nimijä?
 • Pohatta ta vuarallini
  Meččä on aina šyöttän Karjalan rahvašta. Mečäštä voit kerätä marjoja ta šienie, voit mečäštyä. Kešällä ta šykyšyn alkuna meijän karjalaini meččä on šieniniekkojen ruaju, mi on täynnä šientä.
 • Toteutuuko elukkojen toiveh parempah elämäh?
  Elukkojen turvakoti on Petroskoin elukkojen šuojelušeuran projekti. Ajatuš järještyä Karjalan piäkaupunkissa turvakoti šynty eläinpuoluštajilla jo kymmenen vuotta takaperin. Kaupunkin laijalla alettih rakennuštyöt ta viisi vuotta takaperin oli rekisteröity Petroskoin enšimmäini yhteiskunnallini turvakoti -järještö.
 • Oravakoiran kera karjalaisešša mečäššä
  Karjalan mečäštäjät aina šuurella innolla vuotetah šyyšmečäššyškautta. Šitä ennein, koko kešän ajan, hyö valmissetah tarvittavie vehkehie ta vuotetah mečäššyškauven avautumista šyväimen värissen.
 • Luatokan kallivot valtion šuojelun alla
  Kanšanvälisien puistojen ta šuojelun alla olijien alovehien päivän kynnykšellä Karjalašša peruššettih uuši kanšallini puisto.
 • Kyyhkyni: rauhan simvoli tahi lentäjä rotta?
  #28(1468)   |   Jelena Djakova, 64parallel.ru
  Kaupunkin pihoilla voit nähä hyvin äijän kyyhkysie. Enši kačahukšelta tämä tilanneh ei näytä proplemalta. Ka konša pakajat kyyhkysistä asientuntijien kera, niin ymmärrät, jotta tilanneh ei ole niin vijatoin ta hyvyöllä on toiniki puoli. Ei šattumalta erähät spesialistit šanotah kyyhkysie lentäjiksi rotoiksi.
 • Šytytä oma päiväni pimiekuušša!
  Toičči pimiekuuta šanotah vuuvven depressiivisimmäkši kuukauvekši ta vaikiekši ajakši. Pitäykö olla pahašša mieleššä koko kuukauven? Ei tietyšti. Mie otin vihkon ta rupesin smiettimäh, mi vois lämmittyä milma täššä pimiekuušša. Täštä löytyy pienie aškelie, jotta pimiekuu ei ois niin hämärä, ka ois kirkaš ta kojikaš.
 • Ruhka mečissä ta päissä
  Tänäpiänä Karjalan šemmosissa pos’olkoissa ta pienissä kaupunkiloissa kuin Kalevala ylen tärkienä ekologisena proplemana on ympäriolijien meččien halliččematoin, massiivini roškuamini ta likauttamini elinjätteillä.
 • Linnut annetah innoššušta
  Juri Lumpijevin Innoššuš-valokuvanäyttely on avattu Karjalan tašavallan Kanšallisen kirjašton tiloissa. Näyttelyššä on esillä valokuvie lintujen muajilmašta šekä taiteilijan kotimuan luonnošta.
Partn`ourat