Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luonto

 • Pohatta ta vuarallini
  Meččä on aina šyöttän Karjalan rahvašta. Mečäštä voit kerätä marjoja ta šienie, voit mečäštyä. Kešällä ta šykyšyn alkuna meijän karjalaini meččä on šieniniekkojen ruaju, mi on täynnä šientä.
 • Toteutuuko elukkojen toiveh parempah elämäh?
  Elukkojen turvakoti on Petroskoin elukkojen šuojelušeuran projekti. Ajatuš järještyä Karjalan piäkaupunkissa turvakoti šynty eläinpuoluštajilla jo kymmenen vuotta takaperin. Kaupunkin laijalla alettih rakennuštyöt ta viisi vuotta takaperin oli rekisteröity Petroskoin enšimmäini yhteiskunnallini turvakoti -järještö.
 • Oravakoiran kera karjalaisešša mečäššä
  Karjalan mečäštäjät aina šuurella innolla vuotetah šyyšmečäššyškautta. Šitä ennein, koko kešän ajan, hyö valmissetah tarvittavie vehkehie ta vuotetah mečäššyškauven avautumista šyväimen värissen.
 • Luatokan kallivot valtion šuojelun alla
  Kanšanvälisien puistojen ta šuojelun alla olijien alovehien päivän kynnykšellä Karjalašša peruššettih uuši kanšallini puisto.
 • Ruhka mečissä ta päissä
  Tänäpiänä Karjalan šemmosissa pos’olkoissa ta pienissä kaupunkiloissa kuin Kalevala ylen tärkienä ekologisena proplemana on ympäriolijien meččien halliččematoin, massiivini roškuamini ta likauttamini elinjätteillä.
 • Linnut annetah innoššušta
  Juri Lumpijevin Innoššuš-valokuvanäyttely on avattu Karjalan tašavallan Kanšallisen kirjašton tiloissa. Näyttelyššä on esillä valokuvie lintujen muajilmašta šekä taiteilijan kotimuan luonnošta.
 • Ken šie olet, misteri Šungitti?
  Meččä, vesi, kivi – Karjalan luonnon kolme elementtie. Jokahini niistä hil’l’aseh šäilyttäy omua istorijuah, omua šaluah, šyntymälegenduah. A mitäpä kun puut, ojat tahikka kivet olis voitu paissa...
Partn`ourat