Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Matkustamine

 • Baltien meren rannoil
  Kezän tulduu myo täytty vägie vuotammo lomua, sidä aigua, konzu voibi kävvä hätkembäkse roindukyläh da sen lizäkse ajella kunnetahto muailmua kaččomah.
 • Terveh, lapsusaigu!
  Ei muga ammui Oma Mua -lehtes oli kirjutus Estounien Tartun-linnas da sen Kanzallizes muzeis. Nygöi kerrommo vie yhtes sigäläzes nähtävykses – Bobien muzeis.
 • Lomamatku viikingoin muale
  Norviegii on Jevroupan pohjazin mua, sen yhtes čuras ollah Suomi, Ruočči da Ven’a, toizes – vaigu vezi: Pohjaine meri da Atlantine valdumeri, Barentsevon meri da Jiävaldumeri. Tazastu muadu ei ole äijiä, enimyölleh ollah mäit da vuarat, rannikoil – čomat niemet da fjordat. Kaikkiedah sie eläy läs 4,8 miljounua eri murdehil pagizijua ristikanzua. Myö tunnemmo Norviegiedu viikingoin muannu, paganallizes uskos olijat merimiehet puaksuh käydih Ven’al torrun libo toranke. Sen ližäkse täs Pohjazes muas saneltih saagoi, muinazii kerdomuksii tundiettulois rahvahis da muan histouries. Tänäpäi Norviegies eletäh muailman parahat hiihtäjät, kuduat suahah vägitukun medalii talvikižois. Norviegii tahtou olla iččenäzenny, sendäh ei kuulu Jevroupan liittoh da sie ollah oman dengat – kroonat.
 • Piäjärven nähtävykset pitkäkse mustokse
  Tuhukuun keskivälil “Periodikan” ruadajat oldih käymäs Louhen piirin Piäjärven kyläs da Kalevalan piirin Kalevalas. Matkan tarkoituksennu oli vastavuo Oma Mua-, Karjalan Sanomat-, Kipinä-lehtien lugijoinke da sanelta toizilegi meijän ruadoh nähte. Ga paiči virrallistu programmua meil oli kul’tuuroprogrammugi.
 • Varšava: aigu toivottua
  Varšava (Warszawa, pol.) on Pol’šan piälinnu jo vuvves 1596, ga piälinnan stuatusan se sai vaiku vuvvennu 1791. Se on suurin tämän muan linnu. Tänä kezän minul lykysti kävähtiäkseh Pol’šah da nähtä sen čomevuksii omin silmin.
 • Kogo Ven’a yhtes zualas
  Tiijättögo työ, gu kogo Ven’ua voibi kaččuo kahtes čuasus yhtes kohtas da sih niškoi ei pie ajua nikunne? Da se on tottu!
 • «Pitky on moine dorogu, kudamal ei ole kiänälmysty.»
  Äijygö karjalastu oli käynyh Amerikkah? Ei vikse. Ven’an uudizis kuulemmo Amerikan rahvahan elaigah nähte, da emmo smieti, ku hyö voijah olla toizenmoizet, migu meile televiizoras ozutetah.
 • Dagestan matkustajan silmin
  En kuulluh, ku kenlienne minun tuttavis lähtis huogavumah loman aigua Dagestanah. Rahvas lähtietäh parahite Abhazijah da Kriimah. Minul puutui kävvä sinne ruadomatkah Kanzallizien literatuuroin festivualih. Omat da tuttavat kummeksittih: olgua la sie varovazet…
 • Kui Tartus eletäh
  #25(1365)   |   Natalja Kibrojeva
  Oletgo ajatelluh konzutahto, ellendäygö karjalaine eestilästy, meijän kielethäi ollah ylen lähäzet? Minägi en duumainnuh tädä, kuni en käynnyh Tartuh.
 • Ivangorodaspäi Estounieh
  Tänä kezän myö lähtimmö huogavumah Estounieh da kaččomah sen nähtävyksii. Ajoimmo myö sinne mašinal Piiterin kautti. Ven’an da Estounien valdivolline raja on Narova-jovel, Ivangorodas. Sinnegi azetuimmo enzimäi.
Partn`ourat