Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuoriso

  • Istorijallini muisto on nuorien käsissä
    Istorijallini muisto on nuorien käsissä -projektin toteuttamini jatkuu. Projekti tuli voittajakši Presidenttišiätijön projektikilpailušša ta šai rahotušta rahvahan yhteiskunnan kehittämiseh.
  • Luomistyön ta vapauten paikka
    #45(1435)   |   Grigori Vojevodin, 64parallel.ru-nettilehti
    Koululaisien šyyšlomalla Vuokkiniemen Kylätalo kolmekši päiväkši muuttu Ammattialoveh-art-residenssih. Noin 20 opaštujua Koštamukšešta ta Vuokkiniemeštä kokenuijen muasterien joholla huomenekšešta iltah šuaten kuvottih, merkattih, šahattih, höylättih
Partn`ourat