Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kul'tuuru

 • Luondo, sinun vuoh elän
  Karjalan Taidomuzeis avavui Karjalan kuulužan taidoilijan Boris Pomortsevan 85-vuozipäiväle omistettu ozuttelu. Boris Pomortsev on rodivunnuh Sahalinan suarel Oha-linnah. Irkutskan Voinuaviatsien opiston loppiettuu mies työnnettih sluužimah Karjalah, Besovets-garnizonah. Silloi häi enzimäzen kerran polgi askelen Karjalan muale da lujah mieldyi sih.
 • Suistamon sähkyö kylih da linnoih
  Midä rodieu, ku yhtistiä rahvahan muuzikkua sähkömuuzikkah? Suistamon sähkö -muuzikkujoukon pajuo kuunneltes suat vastavuksen – sit rodieu erinomastu muuzikkua, kudai kiinnittäy mieldy da ajau transah. Jo kolmattu vuottu “Suistamon Sähkö” Tamperelpäi luadiu uuttu karjalastu muuzikkua. Kui rodih mieli soittua nengostu muuzikkua, kerdoi joukon perustai Anne-Mari Kivimäki.
 • Arhiivudokumentoi nägövih
  Mennyt nedälil Karjalan Kanzallizes arhiivas piettih yhten päivän ozuttelu “Myö – karjalazet”.
 • Elä ainos, “Joguine”
  Kotkatjärven Joguine-pajojoukko täytti kaksikymmenviizi vuottu. Tälle merkipäiväle omistettu konsertu piettih kylän kul’tuurutalois
 • En jaganus yhty ozua kahtekse
  Vieljärven kyläteatru on leyhkettävy omil vaste vai kypsennyzil artistoil. Nygöihäi jogahine livvin kieldy putilleh maltai da sidä mieroh vedäi on kullan kallis. Teatran lava jo on niidy harvinazii kohtii, kus karjalua suau kuulta da sidä paistah keskenäh sentämän verran ristikanzua. Kui se stuanivui Vieljärven kyläs Priäžän rajonas, Karjalan Kielen Kodih, pagizutammo teatran luadijua da johtajua, karjalastu inehmisty, filoulogua Vera Ivanovua. Teatrujoukol vie ei ole omua nimie, sidä vie vaste meinatah.
 • Priäžäläzien nerot
  Kiži-muzeis avavui ozuttelu, kudai on omistettu Priäžän čupun karjalazile. Materjualu sih niškoi on kerätty monien vuozien aloh tutkimusmatkoin aigah
 • Kul’tuuran vuozi jatkuu
  Karjalan kul’tuuruministru Jelena Bogdanova saneli, midä on da rodieu ruattu Karjalas vuvvennu 2014, kudai Ven’al ilmoitettih Kul’tuuran vuvvekse.
 • Oma Sampo-melliččy
  Perindöllizien käzinerolon keskukses Kanzoinvälizenny muamankielen päivänny avavui tyttilöin ozuttelu ”Korela da Karjala”. Tyttilöin luadijat ollah Margarita Kemppainen da Galina Aleksandrova.
 • Kirjuta rakkahuskirjaine
  Kirjuta rakkahas libo dovarišas karjalakse da sua lahjakse Samsung Galaxy A7.
 • Anuksen histourii telefonan liittehenny
  Anuksen lohkol on bohattu histourii. Lohkon tärgevimii objektoi on hävitetty Anuksen linnu, kudai nostettih XVII-luvul. Nygöi endizen linnan sijah on sijoitannuhes suuri puusto, siegi on Anuksen liygiläzien Nikolai Prilukinan nimine kanzalline muzei. Mennyt vuon muzei yhtyi InterAktivnaja Istorija -projektah, kuduan mugah uvvistetah puusto da muzeih avatah uuzi nygyaigaine ekspozitsii.
Partn`ourat