Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kul'tuuru

 • Omin käzin luajittu suarnu
  Vähätöigo meil on rahvastu, ket ruatah jogahine omas kohtas ei palkan suandakse, vai mielen mugah da sendäh, ku uskotah: heijän ruaduo pidäy. Moizii ristikanzoi on Uvves Vilgas eläi Svetlana Tarasova.
 • Kaksi kačahtustu Karjalah
  Karjalan Taidomuzeis 26. pakkaskuudu avattih uuzi Karjalan taijon muasterit -ozuttelu, kudai omistettih kuulužien taidoilijoin Aleksei Avdiševan da Nikolai Br’uhanovan vuozipäivile.
 • Puškin VS keskenkazvuhizet
  Karjalan Kanzallizes teatras 9. sulakuudu ozutettih Aleksandr Puškinan “Suarnua papis da hänen Balda-ruadajas”.
 • Nouze lembi nostajes
  Onieganrannikon piirin administratsii da Karjalan Rahvahan Liitto piettih kezän suurin pruazniekku – Iivanan päivy
 • “Kodirandaine” vkontakte
  Kaikile karjalan radion kanzalliskielizien programmoin kuundelijoile tuttavat sanat ollah nygöi Internetasgi.
 • “Pajatammo hyviä, parahia pannaksemmo”
  Mennyt nellänpiän Karjalas loppi oman ruavon kogo Ven’an enzimäine Starina-nimine kilbu, kuduah yhtyttih eri kul’tuuroin eepillizien pajoloin ezittäjät. Kilbu oli omistettu tundietun onegantagazen biliinoin pajattajan Trofim R’abininan 215-vuozipäiväle. Piäpalkannu on mahto tulla kezäl Petroskoile da Kižin suarele oman konsertanke.
 • Tulgua terveh etnokodih
  Petroskoin valdivonyliopistoh avavui erinomaine ruadoperti, kus opastujat voijah syvendyö Karjalan rahvahien kul’tuurah da taboih. Muga sanotus etnokois voibi kuduo kangaspuuloil, pidiä käis vahnoi ruadobrujii dai juvva čuajuu samvuaras.
 • Luadogan hengitys
  Kanzallizien kul’tuuroin keskukses avavui Jurii Lumpijevan da Anatolii Čebotar’ovan fotokuvien ozuttelu “Luadogan hengitys”
 • Nähtä muan čomus
  #30(1220)   |   Viktorija Artemjeva
  Anuksen piiri on bohattu nerokkahil ristikanzoil, kudamat suvaijah omua muadu. Marija Viktorovna Berbentseva ruadau Lapsien taidodvorčan opastajannu. Jo tostu vuottu häi opastau lapsii kuvuamah Fotik-kluubas.
 • Ehti kaččuo
  Suovattan, 6. talvikuudu, Petroskois algavuu XVII suomelazien fil’moin festivuali. Fil’moi festivualih niškoi vallittih piiteriläzet kinokritiekat. Kai fil’mat paiči yhty – Laitakaupungin valot (2006) – ollah tämänvuodizet, niidy vaste ei ammui ozutettih Suomen suuril ekruanoil.
Partn`ourat