Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opastus

 • Opastundu Suomes
  Muailmas on äijy eriluadustu jarmankua – ammattiloin, vällien ruadopaikkojen, opastandulaitoksien jarmanku. Korgeiškolien jarmanku ollou harvah, a Suomen korgeiškolien jarmanku i vouse oli enzimästy kerdua Petroskois.
 • Tulolaine kieliniekku
  Erik Engberg opastuu nygöi Petroskoil ven’an, suomen, karjalan da pol’šan kielii. Londonan yliopistos opastui briha tuli Karjalah vuvvekse
 • Opastua pidäy nuorete
  Petroskoin Marjane-lapsien päivykois lapsii opastettih pastamah šipainiekkoi. Marjane-lapsien päivykoin kazvattiiloi mondu vuottu harjaitti karjalan kieleh Alisa Petrovna Gubareva. Nygöigi häi ei unohta omii kazvattiloi, kävyy kižuamah heijänke da pidämäh erilazii master-kluassoi.
 • Arvatut kirjutekset
  Enzimäzen vuozisuan XVII aigazen karjal-ven’a sanakirjan luadijannu oli Afonan arhimadrittu Feofan. Se tovestettih tutkijat Irma Mullonen da Oleg Pančenko. Sanakirjas iččenäh da sen luadijas voibi lugie tutkijoin vaste ilmah piässyös kirjas.
 • Hil’l’akkazin ga kehittiä
  #40(1230)   |   Valentina Mironova
  Ligakuun 7. päivänny Petroskois piettih karjalan, vepsän da suomen kielen opastamistu kannattajan nevvoston istundo.
 • Lugemistu omal kielel – midä lugie, kus suaha da kui opastua
  Karjalan Opastundan kehityksen keskukses piettih vuoronmugaine rahvahallizien kieline opastajien konferensii. Moizii pidoloi pietäh joga vuottu. Tämän vuvven konferensien nimi oli ”Muamankieli da literatuuru”.
 • Uuzi sanakniigu: livvispäi ven’akse
  “Oman Muan” toimitukses vai veriät huškau – rahvas tullah kyzymäh da ottamah Suurdu karjal-ven’alastu sanakniigua, kudamua voibi suaha Kanzallizen poliitiekan ministerstvaspäigi. “Oma Mua” pagizutti Tatjana Boikuo, tämän sanakniigan luadijua.
 • Karjalan kieleh suau opastuo
  Lopul sulakuudu Alavozen školas piettih jogavuodehine livvikse runoloi lugijoin kilbu. Sih tänävuon yhtyi 16 algukluasoin opastujua.
 • Padaniekkoi kazvattamas
  Anukselazen Roman Leontjevan ruadopaja on linnan keskučas, se kuuluu Anuksen Taidoškolan tiloih. Sit siiriči astujes kerras et ellendä, mi pajoi sie ollou… ikkunat ollah savirevus, sydämes on tundemattomua ruadobrujua da tehniekkiä. Pajan ižändy on nuori mies peredniekäs – ainavo Karjalas padaniekku.
 • Karjalan kieldy Čalnas
  Jälgi aigua ainos vai enämbi täyzi-igästy ristikanzua tahtotah opastuo karjalan kieldy. Muga on Čalnasgi. Sie ruvettih opastumah karjalan kieldy kerras, konzu vai lövvettih opastai.
Partn`ourat