Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Perindö

 • Sugu on suuri
  Sain sygyzyl muamanpuoleizes sevoittares Veijospäi kirjan “Suistamon Hovinahon Pakkaset ja suku”. Se on aiga jygei kirju kahtensuan A4-suuruon sivunke. Algupuolel on Karjalan histouriedu da paikallistieduo.
 • Tule nämil lämbimiel!
  On piässyh ilmah Kielen, literatuuran da histourien instituutan folklouran ozaston tutkijan L’udmila Ivanovan kniigu “Karjalaine kyly: tavat, uskomukset, rahvahan meditsiinu da ižändät”.
 • Kanzalline arhiivu – Karjalan histourien kaiččii
  Tänävuon Ven’an Arhiivoin laitoksile täydyy 100 vuottu. Pruazniekkuvuvves Karjalan tazavallan Kanzallizes arhiivas on äijy eriluadustu piduo. Suurin pido rodieu syvyskuus.
 • Šipainiekku kyzyy kaheksua
  #23(1463)   |   Oma Mua
  “Oman Muan” ammuine ruadai, Karjalan Kielen Kodi- da Nuori Karjala-yhtevyksien aktivistu Natalja Antonova rohkeni ozuttamah omua šipainiekan pastanduneruo mieron nähten. Kaksi nedälii tagaperin internettah jiävihes kaksikymmen kolme minuuttua kestäi video nimel “Šipainiekku kyzyy kaheksua”, kudamas inehmine sanelou da ozuttau šipainiekoin luajindua karjalan kielel.
 • Kaiken pertin hyppeilöy da čuppuzeh kykistyy
  #23(1363)   |   Tamara Sidorova
  Kaikil rahvahil ammuzis aijois on ennustustu da tiedovuo, kui kiännyttiä oza omah iččeh ezin. Moizel tavallizel kodivešil kui vastu, on suuri merkičys sit ruavos.
 • Paras kudoju on mies
  Aleksei Prokinan kuvottuloi hurstiloi ostetah Karjalas eläjät dai loittozien suurien linnoin rahvas. Miehen kuvottuloi hurstiloi voibi oijendua lattiele nygyaigazesgi movvakkahas pertis.
 • Karjalaine kodi keskilinnua
  Kaikin tietäh, ku Petroskois, paiči monikerroksizii taloloi, on pienembästygi puuhistu. Onnuako vähä ken tiedäy, ku Petroskois vie on tovellistu karjalastu kodii.
 • Sonckan kodi
  Kurkijoven kyläs olii Andersininmäki-nimine usad’bu libo toizin sanojen Sonckan kodi on kuulužan suomelazen arhitektoran Lars Sonckan ainavo arhitektuurumustomerki Ven’al. Kaksikymmen viizi vuottu tagaperin kodi tahtottih riiččie. Sen nygöine emändy Lidija Ivanova osti koin hallokse, ga sil oli lepitty toine oza.
 • Sada vuottu histouriedu kaiččemas
  Arhiivoin laitokset jo sada vuottu ruatah Karjalas da Ven’al. Pruazniekkuvuvvennu Karjalan tazavallan Kanzallizes arhiivas järjestetäh äijy eriluadustu piduo – ozutteluu, konferensiedu, seminuarua da muudu. Suurin pido oli pietty mennyt nedälil – ozuttelu, tiijollis-praktiekalline konferensii da pruazniekalline kerähmö.
 • Unis itkenet – ilmizin ihastut
  Karjalazien unilois on ynnälline filosoufii. Kui siädy maltetah ennustua, mugai uniloi myöte ennustetah elaigua da ozua. Hyvät dai pahat suabi tiediä ennepäi, ken vai maltanou da tiedänöy.
Partn`ourat