Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Perindö

 • Sugu on suuri
  Sain sygyzyl muamanpuoleizes sevoittares Veijospäi kirjan “Suistamon Hovinahon Pakkaset ja suku”. Se on aiga jygei kirju kahtensuan A4-suuruon sivunke. Algupuolel on Karjalan histouriedu da paikallistieduo.
 • Tule nämil lämbimiel!
  On piässyh ilmah Kielen, literatuuran da histourien instituutan folklouran ozaston tutkijan L’udmila Ivanovan kniigu “Karjalaine kyly: tavat, uskomukset, rahvahan meditsiinu da ižändät”.
 • Kaiken pertin hyppeilöy da čuppuzeh kykistyy
  #23(1363)   |   Tamara Sidorova
  Kaikil rahvahil ammuzis aijois on ennustustu da tiedovuo, kui kiännyttiä oza omah iččeh ezin. Moizel tavallizel kodivešil kui vastu, on suuri merkičys sit ruavos.
 • Paras kudoju on mies
  Aleksei Prokinan kuvottuloi hurstiloi ostetah Karjalas eläjät dai loittozien suurien linnoin rahvas. Miehen kuvottuloi hurstiloi voibi oijendua lattiele nygyaigazesgi movvakkahas pertis.
 • Karjalaine kodi keskilinnua
  Kaikin tietäh, ku Petroskois, paiči monikerroksizii taloloi, on pienembästygi puuhistu. Onnuako vähä ken tiedäy, ku Petroskois vie on tovellistu karjalastu kodii.
 • Sonckan kodi
  Kurkijoven kyläs olii Andersininmäki-nimine usad’bu libo toizin sanojen Sonckan kodi on kuulužan suomelazen arhitektoran Lars Sonckan ainavo arhitektuurumustomerki Ven’al. Kaksikymmen viizi vuottu tagaperin kodi tahtottih riiččie. Sen nygöine emändy Lidija Ivanova osti koin hallokse, ga sil oli lepitty toine oza.
 • Unis itkenet – ilmizin ihastut
  Karjalazien unilois on ynnälline filosoufii. Kui siädy maltetah ennustua, mugai uniloi myöte ennustetah elaigua da ozua. Hyvät dai pahat suabi tiediä ennepäi, ken vai maltanou da tiedänöy.
 • Eräs zobottaine – kydyizet, kälyizet...
  Sano: ongo tozi se, ku nygöi myö pahoi tiijämmö omua sugu-roduu? Ketbo ollah toizet sevoittarekset, a kolmandet? Kedä sanotah kälylöikse? A kenbo on kamu?
 • Rohkiembat, tulien kezän meččäh štanajalgua eččimäh!
  #32(1272)   |   Šallun Anni
  Neičykkäzil on vuozi aigua ruohtiekseh lähtemäh tulien kezän meččäh eččimäh kukkijua štanajalgua. Se on lemmen nostandudielolois pošti piäsuurin. Varustuokseh maksau jo nygöi. Varačut, olgua priičattah.
 • Paimoin vägi on varois
  Tämä pagin oli kirjutettu lyydiläzen Nuamoilan kylän lohkol. Pagizutti paimoidu Karjalah tutkimusmatkah Leningruadaspäi tulluh opastui.
Partn`ourat