Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Perintehet

 • Niin on šattun, jotta joka kešä Kalevalašša pietäh kakši rahvahanpruasniekkua, kumpaset liitytäh Uhtuon kylän istorijah ta Uhtuon karjalaisien kulttuurih. Viime vuosišuan 90-luvulla oli elävytetty Uhtuon pruasniekkaperinneh. Tämän pruasniekan juuret otetah alun 14. heinäkuuta 1907 vuotena, konša Uhtuon eläjät keräyvyttih šuurella Uhtuon šuarella Kanervačäijyjuhlih.
 • Pyhäjärven iänelläitkijän nero
  Karjalan joka čupušša on ollun omie starinankertojie, laulajie ta iänelläitkijie. Folklorin tutkijat ečittih niitä ta kerättih heiltä šitä rahvahanrunoutta, mitä tänäpiänä harvah kuulet kyläššä tahi mitä on unohettu kokonah.
 • Makie, niin kuin ämmöllä
  Šukupolvien muisto -projektin puittehissa Karjalan Kanšallisešša musejošša piettih perintehellisien keittoreseptien kilpailu.
 • Lammaš antau ruokua ta vuatetta
  Vielä ei niin ammuin 1970-80 -luvulla monet karjalaiset perehet Kalevalan piirissä piettih lampahie. Lampahat oltih karjalaisilla ei yksistäh perintehellisinä šiivatoina.
 • Mänty lämmittäy, šyöttäy ta huvittau
  Meččä on aina ollun karjalaisella omana kotina. Äšen jokahiseh puuh oli erityini šuhte. Paiska nyt Karjalan männyštä.
Partn`ourat