Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rajan tagua

 • Ruočin karjalazet oman rahvahan hyväkse
  #2(1292)   |   Olli Hörkö
  Ruočis karjalan kieldy muamankielenny pagizou sadoi ristittyzii. Sen ližäkse karjalakse ellendäy lähes tuhattu hengie.
 • “Karjalan kieldy tahton pidiä kois tulieloile polvile”
  Seiččemendes suomi-ugrilazien kanzoin kanzoinvälizes kongresas Lahtes enin rahvastu kerävyi ozastoh, kus paistih suomi-ugrilazien kielien siirdämizes nuorele polvele.
 • Elias Lönnrotalluo gostis
  Erähiči minul puutui kävvä Elias Lönnrotan kodih. Tahtozin sanella sih nähte kaikile “Oman Muan” lugijoile.
 • Virret yhtes vieldiä
  Helsinkin linnas piettih Karjalan Sivistysseuran vuoronmugaine vuozikerähmö.
 • Ruoččilaine, amerikkalaine da karjalaine
  Ei sua uskuo, kui rahvas maltetah suvaija opastuo lugemah, pagizemah da kirjuttamah vierahal ihan tundemattomal kielel.
 • Karjalan Kielen Koin hyväkse
  #1(1341)   |   Olli Hörkkö
  Ruočis eläjät karjalan kielen ystävät kerävyttih tavan mugah pruaznuimah Rastavua. Sih kučuttihgi viizikielizel kandelehel soittajat “Kantele-Marjatat”. Paiči sidä pruazniekkah yhtyi kuuzitostu Karjalan kielen ystävät Ruočis -liittoh kuulujua. Vieljärven Karjalan Kielen Koin hyväkse tänävuon kerättih 3600 Ruočin kronua, nygözen kursan mugah läs 23 000 rubl’ua. Ruočis karjalakse pagizou läs tuhattu hengie. Muamankielenny karjalan kielel pagizou läs sadua ristikanzua.
 • Meijän Tampere
  #4(1394)   |   Sanna-Riikka Knuuttila Tamperen karjalan kielen opastai da opastujat
  Karjalan kieldy opastutah Tamperel jo kolmattu vuottu. Opastajannu kogo aijan on ruadanuh Sanna-Riikka Knuuttila. Opastujat ollah moizet, ku erähil karjal on muamankieli, erähät ollah “vaigu hämäläzet, ga tahtotah harjavuo karjalan kieleh” (opastujat iče muga sanottih kirjuttua).
 • Hiitolanjogi – Suomen luonnonhelmi
  Tänävuon 26. elokuudu luonnonvardoičendupäivänny Suomes enzimästy kerdua nostettih liput Suomen luondole. Luondopäivien hantuzis Suomen luonnonvardoičenduliiton Suvi-Karjalan piirijärjestö pidi suuren kanzoinvälizen Hiitolanjogiškolasopastujien tapahtuman, kuduas oli lastu Suomes da Ven’alpäi.
 • Kezä keskel talvie
  Jovensuun kazvitiijolline sadu “Botania” on muailman pohjozin da Suomen ainavo trooppizien liipukkazien sadu. Kezä talven keskel löydyy lyhyön matkan piäs. Kohtu on ainavoluaduine sitgi mieles, ku tavallizet rahvas pellastettih sen hävittämizes nelli vuottu tagaperin.
Partn`ourat