Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rajan tagua

 • Vualin-vualin leibäzen
  Suomen da Karjalan ystävyssuhtehet ruvettih nägyväh hillenemäh. Jäi vai mustella 90-vuozien käyndöi rajan tuakse toizien taloih rouno nygöi.
 • Saamastamah kielipezien kauti
  “Saamastaa” on uuzi suomenkieline verbi, aijan mugah tulluh. Se on ruveta pagizemah elvytetyl saamen kielel. Sanommo, inarin saamen kielel, kudamal vie kaksikymmen vuottu tagaperin ei olluh pagizijua niyhty lastu. Nygöi saamastetah nuorižo. Suomes eläjät saamelazet on parahimii kuavoi oman kielen elavuttamizen kauti kogo muailmas.
 • Hiitolanjogi – Suomen luonnonhelmi
  Tänävuon 26. elokuudu luonnonvardoičendupäivänny Suomes enzimästy kerdua nostettih liput Suomen luondole. Luondopäivien hantuzis Suomen luonnonvardoičenduliiton Suvi-Karjalan piirijärjestö pidi suuren kanzoinvälizen Hiitolanjogiškolasopastujien tapahtuman, kuduas oli lastu Suomes da Ven’alpäi.
 • Yle Uudizile karjalakse nelli vuottu
  #9(1449)   |   Yle uudizien karjalakse kiändäi da lugii Natalja Gilojeva
  Tuhukuun 27. päivänny Yle Uudizile karjalakse rodih jo nelli vuottu.
 • Kiännä!-projektu jatkuu
  Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Konehen Säätiö -fondu, tuaste järjestäy seminuaroi karjalan kielen kiändäjih niškoi. Kiännösseminuarat roitah pietty Jovensuus Päivännouzu-Suomen yliopistos. Seminuaroin päivät: 5.–6.10.2018 18.–19.1.2019 29.–30.3.2019 Ilmoittuakseh seminuarah voibi sähköpoštači natalia.giloeva@uef.fi
 • Karjalan kielen komissii algoi ruavon Suomes
  Karjalan kielen komissii (suomekse – Karjalan kielen lautakunta) pidi alguhpanovastavundan kylmykuun enzimäzenny päivänny.
 • Kezä keskel talvie
  Jovensuun kazvitiijolline sadu “Botania” on muailman pohjozin da Suomen ainavo trooppizien liipukkazien sadu. Kezä talven keskel löydyy lyhyön matkan piäs. Kohtu on ainavoluaduine sitgi mieles, ku tavallizet rahvas pellastettih sen hävittämizes nelli vuottu tagaperin.
Partn`ourat