Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sanasuari

 • Tiijätgo midä mifolougizien kerdomuksien haldielois?
  Kirju, kudai sanelis sit kaikes, voibi ostua Kielen, literatuuran da histourien instituutas
 • Kaunehen Duarjan myöhembäzet elaijat
  #31(1321)   |   Pekka Vaara
  Äijät karjalazet vikse piettih käis libo nähtih kuulužan suomelazen fotokuvuajan Into Konrad Inhan kuvii, kuduat on luajittu Vienan Karjalas. Erähät niilöis ollah kuulužembat, kui sanommo kuva, kuduas ”annetah n’okkua”, toizet ollah vähembäl tundietut. Tänäpäi tahtommo kerduo meijän lugijoile Inhan kuvatus kaunehes Duarjas. Tämän kirjutuksen kyzyimmö painettavakse Karjalan heimo -žurnualaspäi da olemmo kiitollizet heile, ku hyö annettih luba kiändiä se karjalakse da painua meijän lugijoin tietoikse.
 • “Joga mies on oman ozan seppy...”
  #18(1408)   |   Galina Fedulova
  Minä tahton sanella teile yhty miesty, kudai tänävuon, kevätkuul, täytti 60 vuottu. Vasilii Saveljevič Ivanov. Tiettäväine, myö enämbän händy tiijämmö, kui Vas’a Veikkii.
 • Almanakan sivuloi livailemas
  Keskisygyzyy elämmö, Pokrovu on mennyh. Mual jo olis aigu kattuakseh lumen alle, ga taivahas ei ni yksi hiudaleh tipahtai. Harmai taivas vai tungou pohjazespäi tinanvärizii pilvilöi. Päivät yhty tottu vai lyhetäh, yöt pimetäh...
 • Ennevahnazet karjalazet pruazniekat
  Joga karjalazes kyläs, kai kaikis pienimäs, oli oma pruazniekku. A gu kylä oli suuri da bohattu, sit sie oli ei yksi, a kaksi da kai kolme pruazniekkua.
 • Liygi on vahnoi kielii
  Muantiedolingvistiekkua tutkijes (”Oman Muan” kirjutuksii myöte sežo) minä puaksuh duumaičin, mi on se sana ”Karjala”.
 • Helpo ruado
  Suomes päivänvalgien nägi Seinäkomiksoin luajindaopas -kniigaine karjalan kielel.
 • Il’l’an päivy Vahjärves
  Kaunehet lämmät kezän päiväzet juostozil nel’l’utah ruadajes da huogavujes, et ehti kačahtuakseh – ga jo elokuu taivahan rajas tundumah zavodiu: valau kebjielöih kezäpilvih muzavua värie, työnäldäy tuuliviehkurii puuloin ladvoih da vezien aldoloih, keldavuttau erähät nuorien koivuloin lehtet
 • Konzuto sie päiväine oli Jumalannu...
  #26(1266)   |   Tamara Sidorova
  Vuvven allus hantiloin da mansiloin mual nägi päivänvalgien eräs suomi-ugrukieline kniigu, ven’aspäi kiännetty. ”Konzuto sie päiväine oli Jumalannu...” - nengoine nimi pandih čomah kovah kandeh. Meijän Oma Mua -toimituksen ruadai Natalja Antonova ei muga ammui sai ekspress-poštači Petroskoih viizi kiändäjän kappalehtu. Runokogomus puutui käzih inehmizel, kudai kiändi livvikse viizi Dmitrii Mizgulinan runuo. Ven’akse alguudah myöte lad’d’atut runot mies piätti kiännätyttiä kahteltostu suomelas-ugrilazel kielel. Pagizutammo Nataljua hänen kiännändyvuitis.
 • Jevgenii Jevtušenkon mustokse
  Siirdyi toizele ilmale suuri ven’alaine runoilii Jevgenii Jevtušenko, kudai seizou yhtes riävys moizien mennyön vuozisuan merkittävien runoilijoinke, kui Vladimir Majakovskii, Sergei Jesenin, Anna Ahmatova, Aleksandr Tvardovskii, da 1960-luvun kuulužien kirjuttajien kel, kui Robert Roždestvenskii, Bella Ahmadulina da Vladimir Visotskii.
Partn`ourat