Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylän elostu

 • Piirilöin rajal
  Meijän Veškelyksen kylä jo ammui on kiini Priäžän piiris. Priäžäläzet ei olla meile vaiku susiedat, ga ollah hyvät dovarišatgi. Vuodessah 1956 Veškelys kuului Priäžän piirih. Tänävuon täydyy 60 vuottu sit aijas, kuduas Veškelys kuuluu Suojärven piirih.
 • Avtoubusat ei kävvä Vieljärveh
  Vieljärveh jo monii vuozii ei kävvä avtoubusat. Kylä ei olis loitton suures juamas, vai kahten kilometrin piäs. Ga siiriči ajajat avtoubusat ei heitytä mäispäi alah kyläh. Kelle pidäy ajua linnah libo piirin keskukseh Priäžäh, se jallai astuu mäil. Mindäh avtoubusat heitettih käyndän suureh karjalazeh kyläh da eigo suas kiänyttiä niidy järilleh?
 • Midä kuuluu Veškelykseh?
  Midä eläy vahnu karjalaine kylä? Tavallistu kylän elostu. Hyvä siä meidy ihaškoittau, lapset juoksendellah hangel da kižatah jalgumiäččyy, tuldih hätken vuotettavat kaniikulat.
 • On hengis kieli tuattoloin
  Mennyt kolmanpiän Anuksen kirjasto oli täyzi lastu, kuduat tuldih ezittelemäh omii neroloi kerdojen runoloi suomelas-ugrilazil kielil.
 • Karjalan kieli on ainos movvas
  Priäžän piirin etnokul’tuurine keskus pani rattahile uvven projektan. Sih nähte tarkah saneli keskuksen ruadai Tatjana Seppänen. Jessoilan kyläh kerdyi Priäžän da Jessoilan aktivistoi, kudamat sežo yhtytäh täh suureh projektah.
 • Lijat da viet tervehyökse
  “Martsial’nije vodi” on kogo Ven’al tundiettu kurortu. Mittumasbo kunnos on sanatourii tänäpäi da midä elostu eläy...
 • Veškelčät kyzytäh abuu
  Veškelyksen aktivistat tahtotah luadie kniigu Siämärven rannikon kylih nähte
 • Karjalazes kyläs hengel on hoivu
  Kaikis paras, midä minun mieles on lehten toimittajan ruavos, ga net ollah kylämatkat. Siehäi eläy tozi karjalastu – rahmannoidu, paginakastu da omua kieldy maltajua. Täl kerdua meil puutui kävvä vahnah kuulužah liygiläzeh kyläh Jessoilah.
 • Minä uskon, kai roihes hyvin!
  #46(1386)   |   Irina Palatina
  Terveh teile, hyvät rahvas! Nämmil sanoil minä panin alguh oman Karjalaine bes’odu -pruazniekan. Minä olen Irina Palatina, elän Anuksen piirin Alavozen kyläs. Minä suvaičen omua kodoilua, arvostan oman muan čomuttu. Minul on mieldy myö meijän armas livvin kieli, žiäli on vai, ku iče en voi vie putilleh paista, vai jatkan opastundua.
 • “Omal mual emmo ole ni omat”
  Elokuun 2. päivänny rahvahan da kirikönkalendarin mugah oli Il’l’anpäivy. Karjalazet ylen äijäl kunnivoittih Pyhiä Il’l’ua, uudeh pravoslavnoih uskoh ristittyy karjalazil häi tuli piälimäzen Ukko-jumalan tilah. Il’l’anpäivy oli monen karjalazen kylän oma pruazniekku. Enne sidä piettih Salminiškasgi Šotjärven rannal, kus enne oli pyhän Il’l’an kirikkö.
Partn`ourat