Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylän elostu

 • Keppo viuhkuau, mieli lendäy
  Keppikävelyn moudu levii jo loittoizih Karjalan kylihgi. Vuozi vuottu näet enämbi rahvastu savakkoin kel astumas. Enimytteh net ollah naizet. Tavan mugah keppikävelijöi näit talvel, harvembah kezäl. Yhtelläh astundu muga parandau astujien mieldy, ku puaksuh hyö ei ni ajatella sidä, astutahgo oigieh, nevvoloin mugah. Liikundu pihal da vie joukolleh muitegi pidäy naizii parembas kunnos migu liikkumattomannu olles. Pangua merkil: ku tahtonetto suaja tuloksen, pidäy noudua siändölöi.
 • Kondraatien kodi Jovel
  Šuojunjoven rannal, lähäl Šotd'ärvie olii Jovenkylä ei kuulu Karjalan histouriellizien kylien joukkoh. Yhtelläh kyläl on pitky da bohattu histourii. Tiä vie on ennevahnallistu karjalastu kodii, kudamis ižändät pietäh hyviä huoldu. Kondraatien kodi oli nostettu läs sadua vuottu tagaperin, voinan aigua sit oli suomelazien tiijusteliiškola.
 • Nuožarvi – roindupäivyniekku!
  Heinykuun lopus Nuožarven kylä pidi omassah 452-vuozipäivän, pruazniekkah kerdyi paikallistu rahvastu dai niidygi, kenen juuret ollah täs karjalazes kyläs.
 • Kolatsellän kylän gost’at
  #26(1366)   |   Alisa Gubareva
  Meijän kyläs Kolatselläl 26. kezäkuudu kuului lapsien iändy. Sen verdu lastu ei olluh meijän kyläs jo mondu vuottu. Gost’at oldih Petroskoilpäi dai vie loittozet Krasnodar-linnaspäi.
 • Uuzi asfal’tu juamah, vahnu reunale!
  Petroskoi-Suojärvi -juamu on pahimii Karjalas.
 • Alavozen “Jumalan lapset”
  Heinykuun allus Alavozes Spuasan Käzitäluajitun obrazan kirikön prihodas piettih oigiehuskojien perehien nedäli. Nimi sille annettih karjalaine – “Jumalan lapset”, sentäh ku meijän armahat poijat, tyttäret, vunukat dai myö, vahnembat, olemmo Jumalan äbäzöittävät lapset.
 • Kaššali rugehistu
  #49(1339)   |   Nina Tarakanova
  Karjalan kieldy tihieh -projektu, kudai oli pietty Priäžän piiris Melliččy-fondan, ”Karjalan Kielen Koin” da ”Nuoren Karjalan” kannatuksel piäzi loppuaskelih.
 • Silmänlipahtus: “Kalevalan” päivy Jessoilas
  “Kalevalan” päivänny Jessoilan kyläs piettih suuri pruazniekku.
 • Oma karjalaine pagin
  Karjalan kieli da karjalažus eletäh eläy Jessoilan kyläs.
 • Oroi-buaban mustokse
  Valentina F’odorovna Poluhina, kudai kezäl täyttäy 80 vuottu, hyväl sanal mustelou omua buabua Fevronija Iljinična Mättösty da oman perehen elaigua.
Partn`ourat