Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tazavaldu

 • Karjalan tazavallan 100-vuozipäiväkse
  #7(1247)   |
  Karjalan halličukses hyväksyttih Karjalan Tazavallan 100-vuozipäivän embliemu.
 • Kul’tuuran hyväkse kolme vuottu peräkkäi
  #5(1295)   |   Valentina Mironova
  Kanzallizes kirjastos 5. tuhukuudu piettih istundo, kuduas Karjalan tazavallan kul’tuuran ministran Aleksei Lesozen johtol kačottih da arvostettih Literatuuran vuvven tuloksii da midä vuvvennu 2015 oli luajittu hyviä sih nähte meijän tazavallas.
 • Uuzi-endine ministru
  Kanzallizen poliitiekan ministrakse rodih uuzi-endine Andrei Manin
 • Vardoimah tullah parahat
  #17(1257)   |   Valentina Mironova
  Sulakuun lopus Petroskoin Velleskalmu da Tundemattoman saldatan kalmu Igähizen tulenke -kunnivokohtan tyveh rubei toimimah vardoičusjoukko. Moizii vardoičusjoukkoloi rubieu toimimah Karjalan joga piiris muga sanottulois Postu n:o 1 -kohtis.
 • Suuri lahju pienile lapsile
  Anuksenlinnas, 1. syvyskuudu, Tiedoloin päivänny oli avattu lapsien kižuandukohtu.
 • Valličukset pietty – tulokset tietäs
  Keskimiäräzen karjalazen kylän mieron käyndy valličuksih liijan aktiivizekse et sano, hozi tuloksii myöte vieljärveläzet ei olla kaikis passiivizimat Karjalas. Karjalan tazavallan piämiesty valliččemah kävyi 40,25 % kogo Vieljärven valličendupunktah kuulujua. Kaikkiedah iänestäjiä luvettelon mugah täs paikkukunnas on 964 hengie.
 • Karjalan kieli puutui “Ruskieh kniigah”
  #39(1379)   |   Oma Mua
  Tänävuon UNESCO uvvisti “Häviemizilleh olijoin kielien muailman atlasan”. Tämä atlassu on tundiettugi häviejöin kielien “Ruskiennu kniigannu”. Tänäpäi kniigas on 2,5 tuhattu vähäluguzien rahvahien kieldy, enämbi 130 nämmis rahvahis eläy Ven’al. Häviejöin kielien joukkoh liženi nelli, kudamii paistah Karjalas: karjalan kielen livvin, varzinkarjalan da lyydin murdehet da vepsän kieli. UNESCOn ekspertoin mugah, suurembas varavos ollah Karjalan kielen lyydin murreh da vepsän kieli.
 • Hirvas ‒ tänne kävvä maksau
  Tämä kohtu nygöi vois panna yhteh riädyh meijän Karjalan turizmukeskuksien kel, gu sanatourii “Martsial’nije Vodi”, Kižin suari, Valamoin manasteri da toizet vähembal kuulužat kohtat.
 • Kylien školis maksau rippuo
  Kyläškolien hiät ollah kiini kogo muan poliitiekas. Ei maksa viärittiä toine tostu, ei pie moittie valehtu opastamistu kylis. Pidäy vai reknata mittuine škola pidäy olla kylän dielos nygözel aijal. Äski sit myö emmo ole dikarit, a olemmo huomizen päivän luadijat, omien suaduloin lapsien tulieh suattajat.
 • Parahat projektat ezile
  Jo mondu vuottu perakkäi kaksi kerdua vuvves Kanzallizen poliitiekan ministerstvu pidäy kilboi yhteiskunnalizien järjestölöin da uskondollizien liittoloin keskes.
Partn`ourat