Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tazavaldu

 • Kul’tuuran hyväkse kolme vuottu peräkkäi
  #5(1295)   |   Valentina Mironova
  Kanzallizes kirjastos 5. tuhukuudu piettih istundo, kuduas Karjalan tazavallan kul’tuuran ministran Aleksei Lesozen johtol kačottih da arvostettih Literatuuran vuvven tuloksii da midä vuvvennu 2015 oli luajittu hyviä sih nähte meijän tazavallas.
 • Uuzi-endine ministru
  Kanzallizen poliitiekan ministrakse rodih uuzi-endine Andrei Manin
 • Vardoimah tullah parahat
  #17(1257)   |   Valentina Mironova
  Sulakuun lopus Petroskoin Velleskalmu da Tundemattoman saldatan kalmu Igähizen tulenke -kunnivokohtan tyveh rubei toimimah vardoičusjoukko. Moizii vardoičusjoukkoloi rubieu toimimah Karjalan joga piiris muga sanottulois Postu n:o 1 -kohtis.
 • Suuri lahju pienile lapsile
  Anuksenlinnas, 1. syvyskuudu, Tiedoloin päivänny oli avattu lapsien kižuandukohtu.
 • Valličukset pietty – tulokset tietäs
  Keskimiäräzen karjalazen kylän mieron käyndy valličuksih liijan aktiivizekse et sano, hozi tuloksii myöte vieljärveläzet ei olla kaikis passiivizimat Karjalas. Karjalan tazavallan piämiesty valliččemah kävyi 40,25 % kogo Vieljärven valličendupunktah kuulujua. Kaikkiedah iänestäjiä luvettelon mugah täs paikkukunnas on 964 hengie.
 • Karjalan kieli puutui “Ruskieh kniigah”
  #39(1379)   |   Oma Mua
  Tänävuon UNESCO uvvisti “Häviemizilleh olijoin kielien muailman atlasan”. Tämä atlassu on tundiettugi häviejöin kielien “Ruskiennu kniigannu”. Tänäpäi kniigas on 2,5 tuhattu vähäluguzien rahvahien kieldy, enämbi 130 nämmis rahvahis eläy Ven’al. Häviejöin kielien joukkoh liženi nelli, kudamii paistah Karjalas: karjalan kielen livvin, varzinkarjalan da lyydin murdehet da vepsän kieli. UNESCOn ekspertoin mugah, suurembas varavos ollah Karjalan kielen lyydin murreh da vepsän kieli.
 • Hirvas ‒ tänne kävvä maksau
  Tämä kohtu nygöi vois panna yhteh riädyh meijän Karjalan turizmukeskuksien kel, gu sanatourii “Martsial’nije Vodi”, Kižin suari, Valamoin manasteri da toizet vähembal kuulužat kohtat.
 • Parahat projektat ezile
  Jo mondu vuottu perakkäi kaksi kerdua vuvves Kanzallizen poliitiekan ministerstvu pidäy kilboi yhteiskunnalizien järjestölöin da uskondollizien liittoloin keskes.
 • Piämies dorogoih da ekonoumiekkah näh
  Pakkaskuun 15. päivänny Karjalan piämies Aleksandr Hudilainen pidi press-konferensien halličuksen mennyön vuvven ruadotuloksis da pluanois täkse vuvvekse. Täs on erästy paginale otettuu šeikkua.
 • Suurimat tapahtumat karjalazien elokses vuvvennu 2016
  #50(1290)   |   Svetlana Zaharova
  Vastevai rouno vastaimmo Uuttu 2015 Vuottu, ga jo vuozi 2016 pordahile nouzou. Oligo tämä vuozi hyvä, vai oligo paha karjalazile, jogahine iče vois miettie da kirjuttua omii mielii “Omah Muah”. Täl kerdua mainičemmo vai suurimii da merkittävimii tapahtumii, kudamii oli meijän rahvahan elokses tänävuon.
Partn`ourat