Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tazavaldu

 • Suurimat tapahtumat karjalazien elokses vuvvennu 2016
  #50(1290)   |   Svetlana Zaharova
  Vastevai rouno vastaimmo Uuttu 2015 Vuottu, ga jo vuozi 2016 pordahile nouzou. Oligo tämä vuozi hyvä, vai oligo paha karjalazile, jogahine iče vois miettie da kirjuttua omii mielii “Omah Muah”. Täl kerdua mainičemmo vai suurimii da merkittävimii tapahtumii, kudamii oli meijän rahvahan elokses tänävuon.
 • Ven’an kinon vuozi Karjalas
  #2(1292)   |   Zoja Teplikova
  Vuozi 2016 on sanottu Ven’an kinon vuvvekse.
 • Šuorie meččäh da kalah
  Petroskois on avavunnuh perindölline Kalastus da mečästys -ozuttelu. Meijän muan rahvas ilmazen ijän elätettih omua piädy kalastandan da mečäständän vuoh. Tänäpäigi Mečästäjien da kalastajien yhtistyksen piälikön Vladimir Konorevan mugah Karjalas on 20 tuhattu mečästäjiä da joga toine kalastai.
 • Karjalazet: meil pidäy olla oma sija
  Karjalan tazavallan päivänny Artur Parfenčikov vastavui karjalazien, vepsäläzien da suomelazien aktivistoin kel.
 • Paginale piämiehenke
  Čuasun aigah Periodikan julgavoloin piätoimittajat pagizutettih Karjalan piämiesty Karjalan tazavallan da karjalazien tilas.
 • Piämies algai syvendyö kolmen pienen rahvahan azieloih
  Karjalan tazavallan piämiehen virguvellalližuos toimii Artur Parfenčikov ezmästy kerdua pidi karjalazien, suomelazien da vepsäläzien nevvoston istundon kezäkuun 20. päivänny. Se vastavus oli myöhästynnyh pluanan mugah, ga yhtelläh pietty aigua žiälöičemätä – kesti enämbän kahtu čuassuu.
 • Maijon päivän ilo
  Anuksen mual jo kuvves kerdu piettih tazavallan Maidofestivuali. Joga kerdua se järjestetäh Anuksen piirin eri kohtis. Tänävuon festivuali oli Mägriän kyläs da keräi yhteh kui paikallistu da kogo piirin eläjiä mugai gost’ua Petroskois da toizis Karjalan linnoispäi.
 • Merežy vies – kala ies
  #31(1371)   |   Šallun Anni
  Vieljärven Karjalan Kielen Kois piettih Priäžän rajonan suuruot kalaniekoin tiedokilvat mennyt pyhänpiän. Sada kymmen kyzymysty oli varustuksis karjalazih kalastajih niškoi. Pienen Jyrgil-kyläzen joukko piäzi enzimäzekse. Heijän peräh puututtih Vieljärvi, Kinelahti da Nuožarvi.
 • Terveh tulgua Kondupohjah
  Karjalan tazavallan 94-merkipäiväkse Kondupohjan eläjile da gostile oli valmistettu läs kolmiekymmendy piduo linnan eri puolis.
 • Uvvessah školah!
  Kezä jo lopui, tuli sygyzy. Se merkiččöy, ku školalazile da toizis kohtas opastujile pidäy mennä ”neroniemeh” mieldy suittamah.
Partn`ourat