Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tutkimuš

 • Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!
  #3(1393)   |
  VTA:n Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa on valmissettu kirja “Еремеевы-Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала ХХ века. Исследование. Документы. Материалы / Jeremejev-Räihä: ihminen, perhe ja politiikka Karjalan raja-alueella 1900-luvun alussa. Tutkielma. Asiakirjat. Aineistot” (tiijollini toimittaja on Оl’ga Il'uha).
 • Kozičuz – lyydiläisien kos’s’ontatapa
  Lyydiläiset ollah yksi arvautukšellisista vähätutkituista kanšaryhmistä, kumpaista yhet tutkijat pietäh karjalaisien etnisenä ryhmänä, kun tuaš toiset ollah šitä mieltä, jotta še on täyšin iččenäini kanša. Tämä artikkeli on ičeasiešša enšimmäini lyydiläisien hiäritualiperintehien tutkimuškokemuš. Šiinä varšinki käsitelläh šemmoista tärkietä hiäritualikomleksie kuin kos’s’onta, kumpaista vailla kaikki šeuruavat šovitun yhtehmänön hiäriitualit oltais mahottomat.
 • Rakkahuš omua pientä kotimuata kohti
  #48(1488)   |   Marija Kundoz’orova
  Tämän vuuvven heinäkuušša Karjalan tietomiehet oltih tutkimušmatalla Karjalan tašavallan Louhen piirissä. Tutkimukšen kohtehena oltih Oulankan ta Kiestinkin karjalaiset, kumpaset on eletty Tuoppajärven ta Piäjärven šeuvulla.
 • Karjalaisien viisahuon keryämini jatkuu
  Petroskoin ta Priäžän karjalaiset liityttih Venäjän Tieto-Akatemijan lingvistisien tutkimukšien instituutin projektih. Piiteriläiset tutkijat Valerija Kolosova ta Ol’ga Beličenko ruvettih keryämäh Karjalašša karjalaisien ta venäläisien tietoja, mit kuulutah etniseh kašvioppih.
Partn`ourat