Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2013

  • Kalastamah maksosgo?

   Ven’an Valdivon Duumu tuaste työndi kohendettavakse zakonanprojektan himokalastukseh näh.

  • Voinanaigazet lapset mustellah

   Kerdomus Jälgiaijal ainos vai puaksumbah mainitah lapsih näh, kudamat on roittuhes voinua. Vaiku niih lapsih kuulutah paginoi myö net lapset, kudamat oldih luagerilois da evakois. A ket olimmo okupatsies, net buitoku omal himol jäimmö Suomen alle.

  • Obrazu tuodih kodih

   Kinnermän kyläle täydyi 450 vuottu, sendäh mennyt suovattan, 10. elokuudu kyläs piettih pruazniekku – Smolenskoin Jumaldoman päivy. Täl kerdua kylän pruazniekkah tuodih Smolenskoin Jumaldoman obrazu da petroskoilazet buat’uškat piettih kyläs sluužbu.

  • Suomelaine MAFUN:an prezidentakse

   Suomen Helsinkin linnan Ven'an tiedo- da kul'tuurukeskukses kolmen päivän aigah piettih suomelas-ugrilazien rahvahien nuorien liiton XI kongressu. Jo 23 vuottu MAFUN yhtistäy eri suomelas-ugrilazii rahvahii Ven'an monil alovehil sego Suomes, Estounies da Vengriespäi. Tänäpäi liittoh kuuluu 50 eri järjestyö. Niilöin edustajat, kaikkiedah piäl suan deleguattua käydih Helsinkih sanelemah omas ruavos sego suamah uuttu tieduo da neruo.

  • Hyviä matkua Jovensuuh!

   Elokuun 8. päivänny jo virrallizesti rubei käymäh autobussu Petroskoispäi Jovensuuh. Kaksi enzimästy kerdua, 2. da 3. elokuudu, oldih muga sanotut tehnizet matkat, kudamien aigua kačottih, kui kai rubieu menemäh matkan aigua dai rajal.

  • Larisa Ylinenjärvi: “Ruočis monikieližys on normannu”

   Larisa Ylinenjärvi vuvves 2004 eläy Pohjais-Ruočis Luulajan linnas, kudai on Suomen Oulun vastaspäi, Pohjanlahtes poikki. Täl nimel inehmisty vähä ken tundou. Ga endizel nimel – Larisa Nikitina – händy tutah da tietäh monet ”Oman Muan” lugijat.

  • Noudua yhty kelii

   Karjalas täytty vägie jatkuu ruado Etnokul’tuurizien keskuksien ruavon kehitändäs. Juohatan, tädä ruaduo ruatah kanzoinvälizen ECHO-projektan hantuzis. Kezän aigua projektan todevuttajat käydih Karjalan suveh kaččomah, kui ruado menöy sie. Matkan jälles pagizutimmo ECHO-projektan koordinuattorua Alina Čuburovua, kyzyimmö händy sellittämäh omua ruaduo.

  • Maijon päivän ilo

   Anuksen mual jo kuvves kerdu piettih tazavallan Maidofestivuali. Joga kerdua se järjestetäh Anuksen piirin eri kohtis. Tänävuon festivuali oli Mägriän kyläs da keräi yhteh kui paikallistu da kogo piirin eläjiä mugai gost’ua Petroskois da toizis Karjalan linnoispäi.

  • Priäžän škola kazvattau omal mual ruadajii

   Priäžän kylän škola on suurimii piiris. Uvven 2013-2014 opastusvuvven sen opastujat alletah kohendettulois tilois. Školas ymbäri kezän aigua luajittuh aidah Priäžän škola sai dengua tazavallan b’udžietaspäi

  • Karjalas himoittau nähtä argielostu

   Karjal on moine kohtu, kudai ainos vedäy omah puoleh. Turistua meile kävyy ymbäri vuvven. Ga puaksuvin, tiettäväine, kezäl. Da enimät käyjät ollah lähembäzet susiedat da heimovellet – suomelazet

  • Karjalan kielen koin hyväkse

   Ravintolapäivänny, 18. elokuudu, meijän Kinnermän ystävät -yhtymän nuoret Jenni Isoniemi, Piia Syri, Merja Tenhunen, Tiina Sipilä ja Albrik Meier, Hilla Männikkö, Anna da Sofia Gokkojevat järjestettih Oulus Karjalan kulma -kahvila

  • “Rahvahis on vesselembi”

   Dai pahat mielet kai unohtutah, sidä mieldy on priäžäläine Klavdija Vasiljevna Vasiljeva

  • Tiedoloi karjalazih näh

   Äijygo karjalastu on Karjalas, kus opastetah karjalan kieldy, konzu oldih ristitty karjalazet, midä pidäy šipainiekkoi pastajes – nämmii da toizii mieldykiinnittäjii tiedoloi karjalazih näh voibi lugie bukliettazis, kudamii valmisti Karjalan Rahvahan Liitto

Partn`ourat