Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2013

  • Turizmu tulou kylih

   Uvven Vilgan kyläs piettih Enzimäine kanzoinväline kyläturizman festivuali

  • Luadogan hengitys

   Kanzallizien kul’tuuroin keskukses avavui Jurii Lumpijevan da Anatolii Čebotar’ovan fotokuvien ozuttelu “Luadogan hengitys”

  • Kazvisavus karjalakse

   Mennyt nedälil Uvven Vilgan kylän Karjalan kielen kluuban rahvas yhtes Petroskoin valdivonyliopiston karjalan kielen opastujienke käydih ekskursiele Petroskoin yliopiston kazvitiedosaduh Solomannih.

  • Algu yhteisruavole

   Syvyskuun allus Petroskoile käydih Perussuomelazet-puolovehen nuoret

  • Tansimua kuččuu minuu

   Nuori 17-igäine Pitkänrannan tyttöine Raja vuvvennu 1975 Petroskoih tulduu ylen äijäl itki, ku ei piässyh opastumah opastajakse, ni smiettinyh ei ku hänes tulou kuulužu tansiloin ohjuaju

  • Duumaija tuliedu ruaduo

   Karjalazien vallittuloin nevvosto enzi kerdua kerävyi Priäžäs pietyn kerähmön jälles

  • Ruado libuu

   Petroskoil Linnan nuorižokeskukseh kerryttih volont’ourat, kudamat ruvetah ruadamah Karjalan Kielen Koin hyväkse

  • Uvves teatrukavves

   Ligakuun. 4 päivänny Kanzalline teatru avuau uvven teatrukavven. Allun uvvele teatrukavvele panou jo hyvin tuttu “Emähukka” karjalan kielel. Uuzien spektakliloin joukoshäi ei ole karjalankielisty.

  • Ruutas on rahvahan viizahus

   Syvyskuun 19. päivänny Lapsien taidodvorčas piettih Karjalan kuulužale taido-ombelijale Irina Porošinale omistettu illačču

  • Tervata yhty venehty

   Suomes Jovensuun linnas 17. syvyskuudu Suojärven Pitäjäseura on pidänyh Karjalan kielen kehittämine da tulii aigu -seminuaran

  • Kirjasto kylän keskuksennu

   Veškelyksen kirjasto tahtotah muuttua toizih sijoih

  • Tulgua lugemah

   “Oma Mua” da Karjalan Rahvahan Liitto Karjalan Sivistysseuran kannatuksel ruvettih pidämäh karjalan kielen lugemiskursoi lehten tiluandukampuanien hantuzis

  • Ostua omal mual kazvatettuu

   Syvyskuun 27. päivänny Petroskois avavui muantalovusjarmanku. Jarmankal voibi ostua kazvostu, lihua, kalua da muudu veresty syömisty

  • Uvvet projektat liikkehele

   Novgorodas 23.-24. syvyskuudu piettih XIV suomelas-ven’alaine kul’tuurufourumu, kudamale tuli rahvastu Suomespäi da Ven’an muan kahteskymmenes viijes alovehespäi, kaikkiedah enämbi 300 hengie.

  • Pehmei sydämel ̶ kova ruadoh

   Tuaste puutui kävähtiäkseh omah lembikyläh, tozi karjalazeh ̶ Särgilahteh. Vastavuin tuttavien kel, kävähtimmös endizeh Lesnaja skazka -luagerih

  • Kirjaine Tulieh aigah

   Mennyt piätteniččän Vieljärven kyläs valettih alustu tulien Karjalan kielen koin taloih niškoi. “Aluskivekse” pandih pullo kirjazenke kolmanden vuozituhanden ristittyzile

  • Kirmei jallal da pehmei sydämel

   Ligakuun 18. päivänny Tatjana Bolujeval on suuri merkipäivy. . Tatjana Ivanovna Bolujeva on rodivunnuh Kuujärven kyläs, ihan Pit’k-järven rannal.

  • Kuni ollou Säveldäjien taloi, sini ei loppieta konsertat

   Ven’an tundietut säveldäjät – Aleksandra Pahmutova, Nikolai Dobronravov, Vladislav Kazenin da toizet – käydih mennyt nedälil Karjalah Ven’an säveldäjät lapsile -festivualin hantuzis

  • Kielidialogua Suomes

   Jälgiaijal, 17-22.9.2013 Helsingin Sanomis käydih mieldykiinittäjiä dialogua kodoperäzis kielis. Oululaine saamen kielen professoru Ante Aikio paheksi sidä, ku halličus meinuau pienendiä saamen elvytysdengoi, kielipezätgi puututah varavonalazikse.

  • Valmis kielipezä

   Jo tostu vuottu Anuksen Päiväine-lapsien päivykoin kazvattajat, metodistat, voimistelun da muuzikan opastajat lapsien päivyunen aigua kerrytäh yhteh, opastumah karjalan kieldy.

Partn`ourat