Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pädis tarattua livvikse

Vastavuksen tavoittehennu oli paista omal kielel, kaččuo mennyt vuon ilmah piästettylöi kniigoi // Kuva: Ol'ga Kuz'mina

Jo nelläs vuozi peräkkäi Täs synnyinrannan minun algu - festivualin hantuzis Anuksenlinnas piettih literatuurupido, kudual annettih Pädis tarattua livvikse -nimi.

 Vastavuksen avai kirjaston emändy Galina Fedulova Vladimir Brendojevan runol. Pidäy sanuo, gu iče Täs synnyinrannan minun algu-festivualigi kandau hänen nimie. Anuksen rahvahallizeh kirjastoh kučuttih karjalankielizii kirjuttajii da runoniekkoi sego kaikkii, ket suvaijah karjalan kieldy da literatuurua. Tavoittehennu oli paista omal kielel, kaččuo mennyt vuon ilmah piästettylöi kniigoi, lugie omii sego toizien runoniekoin da kirjuttajien tevoksii sego tuttavuo uudeh literatuurah. Nenga tänävuon päivänvalgien nägi Zinaida Dubininan Kirjutukset-kniigu. Sih on kerätty kahten vuozikymmenen aigah kirjutettuloi kirjutuksii, mustelmii, runoloi sego suarnoi da kerdomuksii lapsile. Oza tevoksis enne painettih Oma mua -lehteh sego toizih kniigoih, yhtelläh erähät tevokset päivänvalgien nähtih enzi kerdua.

– Karjalan kieles kirjutin, omas elaijas. Mustelin voinua, lapsusaigua, minun igähizet rahvas ollah voinan lapset, elaijas puutui nähtä kaikkie. Vie kirjutin aijas, konzu ruavoin opastajannu školas, silloi äijy midä pidi keksie da kiändiä ičel, sendäh gu opastusmaterjualua ei täydynyh. Vie kirjutin minun kahtes suures ruavos, Biblien da Kalevalan kiändämizes, sanelou Zinaida Timofejevna.

Vuvves 1991 Zinaida Dubinina kiändäy Bibliedu, tämä ruado hänel jatkuu vie tässähgi. Nygöi häi kiändäy karjalan kieleh Isaijan kijua Vahnas sanaspäi. Anukselaine Jekaterina Borisova, karjalan kielel kijuttau ei muga ammui. Hänen tevoksien teemoinnu ollah luondo, hierun elaigu sego armas Anuksenlinnu. Sanou, gu runoloin da kerdomuksien sanat piäh tullah iče. Vastavuksel tulluzil häi lugi Vuvven aijat -runon, kuduan kijutti vastevai tänä keviän.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat