Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuluu jyry Jyrgiläs

Jyrgilän pruazniekal pajattamas oli Santtu Karhu da Fed'a-diädö // Kuva: Jelena Filippova

Jyrgiläs piettih kylän pruazniekku. Sih tuli omua kylälästy da rahvastu lähi kylispäi da Petroskoispäi. Pruazniekas piettih myös Ol'ga Ognevan da Aleksi Konkan Pyhät da arret -kirjan prezentatsii.

Tänävuon Priäžän piirin Jyrgil täyttäy 450 vuottu. Se on vahnu karjalaine kylä, kudai seizou Vieljärven rannal. Kuigi monil karjalazil kylil Jyrgiläl on olluh vaigei oza. Voinan aigah läs kai kylä poltettih.

– Konzu myö tulimmo evakuatsiespäi, näimmö, gu palamattah jäi vai kaksi taloidu, meijän died’oin kois eli puoli kyliä, rahvahal ei olluh kunne mennä. Vie yksi kaksikerroksine taloi säilyi kylän toizes puoles, sie myöhembi oli lapsien päivykodi, mustelou Jyrgilän eläi Lidija Stafejeva.

Voinan jälles elaigu parani, rahvas nostettih uvvet taloit, ruattih škola, kluubu, kirjasto, liečepunktu, poštu da laukku. Sit urbanizatsien periä kylän elaigu rubei vähitellen sambumah, rahvahal ei olluh kus ruadua, monet parembua ozua eččijes muutettih linnah. Yheksä vuottu tagaperin jyrgil’čät piätettih elvyttiä kylän perindölline pruazniekku – Kevät-Miikulan päivy. Tänävuon kluuban pihah kerävyi kylän kui nygösty mugai endisty eläjiä sego gost’ua lähikylis da Petroskoispäi.

Pruazniekan ohjelmas oldih Karjalan tundietun rock-muzikantan Santu Karhun da Fed’a-diädön kontsertu sego Pyhät da arret -kniigan prezentatsii. Tämä on jo toine uvvistettu painos. Sen sivuloil voibi löydiä äijän tieduo Vienan da Luadogan pohjoisrannikon karjalazis sego livgiläzis da lyydiläzis. Kniigah niškoi Ol’ga Ogneva da Aleksi Konkka kerättih materjualua arhiivas sego pagizutettih rahvastu.

– Kniigan toizes painokses voibi löydiä kaikkii pruazniekkoi, kudualoi karjalazet piettih, sego on äijy sananlaskuu, sananpolvie, arbaitustu, siänennustustu da tostu primiettua. Tämä kniigu rodih kahtu kerdua sangiembi enzimästy, sanelou yksi kniigan luadijois Aleksi Konkka. 

Rahvahan kalenduaran mugah Miikulan päivy kezän algau. Tädä pyhiä pietäh kaikkien kalastajien, merelkulgijoin da meččäh kävijöin vardoiččijannu. Enne Jyrgiläs oli Pyhä Miikulan časounu, ga se poltettih voinan aigah. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat