Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pagizemal kehitämmö

Roindupäiväkse oli luajittu suuri tortu. Jegor Karjalaine oli läs jogahizel kluuban vastavuksel, hänelegi annettih leikata vuozipäivytartan // Kuva: Ol'ga Smortova

Kluuban enzimäine vastavus piettih tazavallan rahvahallizien kul’tuuroin keskukses mennytvuon 18. sulakuudu. Silloi piätavoittehennu oli kerätä yhteh Petroskois eläjii karjalazii da paista keskenäh muamankielel. Kluuban emändäkse tuli Karjalan rahvahan liiton johtokunnan edustai Natalja Vorobei. Kielen alal häi ruadau jo kymmene vuottu da huomai, gu Petroskois on vähä kohtua, kus rahvas voidas paista karjalakse. Nengagi rodivui idei paginkluuban perustamizes.

– Meijän kluubah kävväh kui vienankarjalazet, mugai liygiläzet da lyydiläzet. Myö hyvin ellendämmö toine tostu. Minun perehes kaikin paistah vaiku ven’akse, muamo on ven'alaine, tuatto –  valgoven’alaine, yhtelläh minä pien iččie karjalazennu, tahton paista karjalakse da kehittiä omua kieldy, sanelou Paginkanzu-kluuban emändy Natalja Vorobei.

Omii vastavuksii “Paginkanzu” pidäy kaksi kerdua kuus: joga toizel nedälil, vuvves niidy ehtittih pidiä yheksätostu. Joga kerdua gostis oli kentahto Karjalas tundiettu ristikanzu, ezimerkikse, kielen tutkii, kirjuttai, runoilii, ozuttelii libo muzikantu. Hyö saneltih omas elaijas sego ozutettih omii neroloi. Enzimäzenny paginkanzannu oli Puavil Leontjev, hänen jälles – Santeri Kuikka, Zinaida Dubinina, Santtu Karhu, Nikolai Filatov sego monet toizet.

Silmänlipahtus: Lovvä hairahtus


”Paginkanzan” roindupäivyvastavuksele tulluot rahvas da kluuban gost’at tahtottih ottua yhtehine kuva, ku jättiä mustokse tämä enzimäine roindupäivy.  Jälles vastavustu hyö kerryttih Kanzallizien Kul’tuuroin Keskuksen pordahile. Jogahine otti kadeh listazen, kus on kirjutettu kirjain, seizatuttih nengaleite, ku kirjaimis sais lugie “Roindupäivänke!” Konzu tossupiän ruvettih kaččomah kuvii huomattih hairahtus. Huomaittogo työgi?

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat