Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tiedokoneh abuh lapsile

Erähänny lapsien lembikižannu on Nagris-suarnu. Täh lyhyzeh ven’alazeh suarnah kazvattajat lapsienke ližättih luonnon kuvua da uuttu žiivattua. Iččeh keksitty suarnu rodih mieldy myö lapsile. // Kuva: Ol'ga Smortova

Petroskoin päivykois n:o 20 piettih seminuaru, kudamas  saneltih kui harjaittua lapsii karjalan kieleh tiedokonehtehnolougieloin avul.  Detsaduh, kus jo vuvves 2009 ruadau Kielipezä-joukko Petroskoin päivykodiloin kazvattajat, metodistat da johtajat kerryttih opastumah sih kui tiedokoneh voi avuttua lapsien kieleh harjaittamistu.

-Tiedokonehtehnolougien avul kižan vuoh lapset opastutah uuzih sanoih, tiijustetah uuttu karjalazien kul’tuuras da perindölöis. Kuvien, muuzikan da tekstoin vuoh myö iče keksimmö suarnoi­, luajimmo pienii kniigazii, kudamien avul karjalan kieleh voijah harjavuo kui lapset mugai heijän vahnembat, sanelou kielipezän kazvattai Maikki Volhonova.

Kielipezän kazvattajat Mirja Hotejeva da Maikki Volhonova ainos keksitäh lapsih näh uuttu kižua. Astiet - tiedokonehkiža opastau lapsii tämän aihien sanastoh. Arbaituksien vuoh lapset pannah mustoh kazvoksii, Linnut-kižan avul opastutah lugemah kymmenessäh.  Kolmes vuvves kazvattajien väil on luajittu kolme kniigastu:Raviet lapset, Talvi-illačču da Kuldaine sygyzy. Lapset mielihyväl livaillah omien kazvattajien luajittuloin kniigoin sivuloi da.

Kielipezän kazvatit ozutettih seminuarah yhtynyzile omii neroloi: lugiettih, saneltih suarnua, vastattih karvattajan kyzymyksih, pajatettih, kižattih. Vahnembatgi nähtäh ku lapsien käytös on jo äijy karjalankielisty sanua da  heijän kiinnostus kieleh vuozi vuottu vai kazvau.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat