Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suurimat tapahtumat karjalazien elokses vuvvennu 2013

Karjalan Kielen Kodi jo “nouzou” Vieljärvele. Vuvven aigah kerättih dengua sih, piettih mondu hyvyönluadijua aktsiedu, kudamih yhtyi äijy rahvastu.

Elimmö Karjalan kielen vuottu Karjalas. Tunduigo se vuozi karjalazekse vai ei jogahine iče vois miettie da kirjuttua omii mielii “Omah Muah”. Täl kerdua myö maičemmo vai suurimii da merkittävimii tapahtumii, kudamii oli meijän rahvahan elokses tänävuon.

* Suurin ebäilemättäh oli kezäkuun allus pietty Karjalazien rahvahien kerähmö Priäžäs. Karjalazien vallittuloin nevvoston ohjaksih tuli uuzi, ga karjalazile hyvin tuttu ristikanzu – Tatjana Klejerova. Vallittu on myös uuttu nevvostolastu, kudamat tuliet kolme vuottu Veškelyksen kerähmössäh ruvetah ruadamah karjalan kielen hyväkse. Heijän ruaduo dai meijängi miäriäy Rezol’utsii, kudai hyväksyttih Priäžäs.

* Suurin muutos, kudai sanozimmo oigei oli kaččomattah sih, ku sil on kannattajua dai vastustajua, oli Oman Muan da Vienan Karjalan yhtistämine. Vägilöin yhtiständäl, ei vai lehtet omas kehitykses dai ruavos, ga myö karjalazetgi piäzemmö uskommo loitombakse. Muga pidäs olla, kerran ku meidy rodieu enämbi yhtehizes ruavos.

* Vie suurembaine muutos oli opastukses. Petroskoin valdivonyliopiston karjalan da vepsän kielen laitos da suomen kielen da literatuuran laitos pandih yhteh, uvven laitoksen nimi on itämerensuomelazien kielien laitos...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat