Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eigo oma, eigo vieras

Uuzien opastusstandartoin mugah kaikis školis anglien kieldy enzimäzenny vierahannu kielenny lapset opastutah toizes kluasas. Suomen kieldy voibi opastuo vaiku toizennu vierahannu kielenny, toizin sanoin, viijendes kluasas algajen

Viesti sit, ku buite Petroskoin školas n:o17 heitetäh suomen kielen opastandu tärähytti piälinnan kanzallistu yhteiskunduo. Opastusministerstvan virguniekat ei tovendettu sidä informatsiedu, ga gimnuazien johtokundu ei peittänyh – himoiniekkua suomen kielen opastumizeh vuozi vuottu vähenöy.

Petroskoin Opastusministerstvan tyves jo puoli vuottu ruadau yhteiskunnalline nevvosto, kudai pidäy silmäl karjalan, suomen da vepsän kielen opastamistu školis. Oraskuun nevvoston istundon piäkyzymyksenny oli suomen kielen opastamine Petroskoin školas n:o 17. 

Uuzien opastusstandartoin käyttöhottamistu enne täs školas suomen kieleh lapsii harjaitettih toizes kluassas algajen, anglien kieleh  opastettih viijendes kluasas algajen. Vuvvennu 2006 tila muutui. Uuzien opastusstandartoin  mugah kaikis školis anglien kieldy enzimäzenny vierahannu kielenny lapset opastutah toizes kluasas.  Pidäy sanuo, ku vierahakse kielekse Federuallizen opastusstandartan mugah sanotah nelli kieldy: anglien, saksan, fransien da ispanien. Suomen kieli kuuluu harvoih vierahih kielih, sentäh sidä voibi opastuo vaiku toizennu vierahannu kielenny, toizin sanoin, viijendes kluasas algajen. Skolan johtajan L’udmila Vostr’akovan sanoin mugah suomen kieldy školas n:o 17 opastetah 307 skolaniekoile, se on kolmas vuitti kaikis opastujis. Sežo niile lapsile, kudamat tahtotah opastuo suomen kieleh toizes kluassas algajen on moine mahto, ga vahnembat ei tahtota andua lapsii moizih kluasoih, ku alguškolas on jygei opastuo kahteh kieleh yhtelaigua (moizis kluasois anglien kieldy opastetah lapsile kaksi čuassuu nedälis, suomen kieldy – kolme čuassuu nedälis. Toim.) Toine syy, mindäh lapsien vahnembat ei tahtota suomen kieldy lapsile opastettavakse on se, ku kieli ei kuulu ainehien joukkoh, kudamis suau pidiä Yhtenäine Valdivontutkindo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat