Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Midä muutostu tulou

Aleksandr Petrovič Hudilainen on Karjalan piämiehenny vuvven aigua. Omis ruadolois täs ruadovuvves da tulielois ruadolois piämies saneli press-konferensiel mennyt nedälil.

Enzimäine dielo, kudamua mainičči Karjalan piämies, oli se, ku oraskuun lopus Ven’an prezidentu ualekirjutti käskyn Karjalan tazavallan 100-vuozipäivän pidämizeh nähte. Sih pruazniekkah, Hudilazen mugah, pidäy hyvin varustuakseh: panna kundoh kai vokzualat, aeroportat, dorogat, opastus- da kul’tuurulaitokset, suaja guazu Karjalan piirilöih. Sih Karjalan vuozipäivässäh on vie pitky taibaleh, seiččei vuottu. Midähäi uuttu rodieu Karjalas ruattu lähiaigua?

 Dorogat pannah kundoh

 – Tänävuon roih kohendettu Kola-dorogan 90 kilometrine pala, sanou Hudilainen. Piämis uskaldau, ku Petroskoisgi terväh roih pandu kundoh pihat da dorogat.

Tänävuon Karjalan dorogoin kohendamizeh annettih 6,7 miljardua rubl’ua, mi on 1,5 kerdah enämbi, migu annettih mennyt vuon...

Poujezdua Jovensuuh toinah ei rodei

 Press-konferentsiel Karjalan piämiesty kyzyttih, konzubo poujezdu Petroskoi-Jovensuu rubieu käymäh alallizesti.

– Poujezdu, kudai lähti Suomeh Uuttu vuottu vaste, oli täyzi rahvastu. Kai bilietat sih poujezdah myödih ylen terväh. Toizeh poujezdah, kudai lähti Jovensuuh Naizien päiviä vaste, jo ei olluh sen verdua himoniekkua. Oli myödy vai 90 prosentua biliettua, netgi odva myödih, hos oligi hyvä rekluamu azettu sih niškoi. Ku rahvas ei ruvetanne ajelemah sil poujezdal Suomeh, sit ei ni rodie sidä poujezdua. Yksi dielo on taluttua rajanvardoiččijoi raududorogan rajale, kui oli nämä kaksi kerdua oli ruattu, toine dielo on nostua rajanylitändykohtu, sih menöy dengua...

Joudaval aijal Jalgubah

 Jalguban kylän eläjät kyzytäh, tottugo se, ku heijän kyläs avatah mägihiihtokurortu.

– Tottu, vastai piämies. – Sie terväh roih azuttu mägihiihtokeskus. Rodieu sie kreselnoi podjomniekkugi, kudamah syndyy nelli ristikanzua. Sil voibi ajelta jo täl kezäl, kaččuo kylän ymbäristyö korgevuol...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat