Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Minun kalman piäl älgiä itkekkiä

Mustolaudu Paraskovja Ivanovale azetettih Vieljärven rannal, mägyričäl Karjalan Kielen Koin luo // Kuva: Ol'ga Smotrova

Karjalazen folklouran säilyttäjäle Paraskovja Ivanovale azetettih mustolaudu Vieljärven kyläs.

Paraskovja Prokopjevna Ivanova rodivui vuvvennu 1889. Omamualazet kunnivoittih händy, tiettih händy lähikylisgi. Paraskovja Prokopjevna tiezi äijy runuo, pajuo, suarnua, maltoi iänel itkie, oli hyvä tiedoiniekku – maltoi veren azettua da piästiä rahvastu pahuos.

– Vahnat pajot da virret opastuin omas muamas, a tiedovirret – vahnas buabas Demin akas. Minä ottavuin niilöih ylen terväh, i hos tiedovirren kerdu vai lugietah, kerras ottavuin, saneli Paraskovja Ivanova folkloristoile, kudamat käydih Vieljärven čupule keriämäh rahvahanrunohuttu.

Enzi kerdua Paraskovjas kirjutettih materjualua vuvvennu 1938. Silloi folkloristu Klara Belova käi Vieljärveh ruadomatkah da kirjutti hänes äijän materjualua. Voinan jälles Paraskovjalluo puaksuh käi Viktor Jevsejev, häi kučui nastu Petroskoihgi, ku kirjuttua hänen iändy fonograffah. Sanakse, ei ammui piäzi ilmah disku Viktor Jevsejevan kirjutettuloin folklourumaterjualoinke, sih diskah pandih Paraskovja Ivanovan pajoloigi. Myöhembi Paraskovja Prokopjevnua käydih pagizuttamah suomelazet folkloristatgi. Paraskovjan bunukku Tatjana Izotova mustelou, ku suomelazii enämbi kiinnostettih itkuvirret da luvut, kudamien vuoh häi piästi rahvastu pahuos. Ga naine nikonzu niilöi luguloi ei sanelluh. Niilöile, kelle avvuttigi, sanoi lähtijes: “Ku sanellet kelletahto, ga ei avvuta”. Kyzyttih bunukatgi opastua heidy tiedovoimah. Sih buabo vastai varmah: “Työ Jumalah etto usko, teile se ei avvuta!”

– Buabo tiezi itkuvirzilöi, sendäh händy äijäl kunnivoittih. Ku kentahto kuoli lähikyläs – Kolatselläs, Kinelahtes, Kukkoilas libo Štekis, hänellyö ajettih da kučuttih iänel itkemäh. Kirikkyöhäi silloi ei olluh. A ku kaksi ristikanzua samal aigah kuoli, ga toiči itkettäi ei ehti kahteh kyläh päiväs, hos händy ylen äijäl vuotettihgi, sanelou Tatjana Izotova...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat