Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#23 (1163)

 • #23(1163) | KandurahvasRaija Pyöli
  Meijän vahnembil da ezivahnembil ei olluh fotokameroi, vie vähembi nygyaigazien digikameroin jyttymii laittehii, kudamil ilmai kallistu fil’mua voit snimaija hos kui äijy da ravieh, duumaiččemattah.

 • #23(1163) | KandurahvasMaikki Bobina
  Ennevahnas karjalazil oldih suuret perehet. Vie IX-luvun loppussah oldih perehet, kudamis oli kolme-nelli polvie, 25-40 hengie. Sit perehis jongoi oli jo nelli libo viizi hengie.

 • #23(1163) | Politiekku   Tamara Sidorova
  Tänävuon Kanzallizen poliitiekan ministerstvas Karjal on meijän kodi -programman hantuzis hyväksyttih piäl kahtukymmendy Karjalan eri yhteiskunnallizien liittoloin projektua.

 • #23(1163) | Kul'tuuruJelena Ruppijeva
  Pajofestivualin aigah jovensuulazet artistat ozutettih ouperu lapsile karjalan kielel

 • #23(1163) | Politiekku
  Karjalazien VI kerähmön vallittuloin nevvoston ruadotuloksis da tulielois pluanois kuultuu, Deleguatoin da kerähmöh yhtynyzien kehoituksii huomivoh ottahuu, Kerähmö tovestau Karjalan tazavallan Karjalazien VI kerähmön vallittuloin nevvoston ruavon vältäväizekse.

 • #23(1163) | Kul'tuuruJelena Ruppijeva
  Petroskoil loppihes Eepilline forumu, kudai kesti nedälin. Sen loppupiän ehtäl oli kuulužan ”Värttinän” konsertu.
Partn`ourat