Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#26 (1166)


 • #26(1166) | KandurahvasJelena Ruppijeva
  Täl nimel piettih jo toine Nerokaššali-festivuali Kinnermän kyläs. Rahvastu sinä piän kyläh tuli äijy: artistua dai gost’ua. Pruazniekku rodih hyvä, ei ni vihmu sille olluh tiel.

 • #26(1166) | Kul'tuuruJelena Migunova
  Juohatammo,Kanzallizen muzein Perindölline talovus -projektan V nature! -foto da videoreportuažoin kilbu jatkuu syvyskuussah. Kilbu pietäh eri nominatsielois: “Kanzallizen kalastuksen eričykset”, “Kanzallizen mečästyksen eričykset”,“Kodižiivatat”, “Perindöllizet syömizet”, “Muanruavot”.

 • #26(1166) | Kandurahvas   Nina Barmina
  Priäžän piirin Karjalan Rahvahan Liiton Priäžän alaozaston pagin VII Karjalazien kerähmöl karjalan kielen kehittämizen programmah näh.

 • #26(1166) | Kandurahvas   Vera Larionova
  Meni VII Karjalazein kerähmö. Mittustu mieldy tulou piäh sen jälles? Midä myö iče karjalazet voimmo luadie, ku kieli eläs? Mis pidäy zavodie se dielo? Jogahine kerähmös olluh ristikanzu dai se, kudai ei olluh, ga on lugenuh VII kerähmön rezol’utsien, vois sanuo ičelleni: “Vot täs dielos minä voin tulla abuh kaikile”. Kusbo se rezol’utsii on kirjutettu, tiijättögo?
Partn`ourat