Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kilbu jatkuu

Šipainiekat – karjalazien piäsyömine // Kuva: Jelena Migunova

Kilbuniekku suau työndiä materjualat joga nominatsieh. Videos’užiettu voibi olla kui yksi, mugai keksitty 3-5 pienis kappalehis. Videos’užietan piduhus ei voi olla enämbi kymmendy minuuttua. Tärgei ehto on se, ku videos pidäy olla kerdomus, pagizuttamine karjalan libo vepsän kielel.  Fotoreportuažas pidäy olla ei vähembi viitty da ei enämbi kymmendy kuvua. Kuvienke yhtes sežo pidäy olla karjalan- libo vepsänkieline tekstu, kudai sellittäy  libo sanelou sit, midä on kuvattu. Kilvan tulokset ilmoitetah 27. syvyskuudu. Materjualua kilbah pidäy työndiä Kanzallizen muzein sähköadresile  konkurs-vnature@yandex.ru/ libo tuvva (työndiä) adresile: Karjalan tazavaldu, Petroskoi, Leninan lagevo, 1.

Materjualat kilbah otetah vastah syvyskuun 10.päivässäh.

 Perindöllizet syömizet

Lehten n:s 24 da n:s 25 sellitimmö midä voibi kuvata da videoija Kanzallizen kalastuksen da mečästyksen eričykset -nominatsielois.  Tänäpäi sanelemmo Perindöllizet syömizet -nominatsies. Mustelemmo kui Karjalan kandurahvas enne valmistettih perindöllisty syömisty, kuvailemmo da kirjutammo mečän andimis. Ozutammo, midä syödih da juodih heinarrel da peldoruadoloin aigua.  Sežo mielihyväl otetah vastah kuvua da kerdomustu sih näh kui kerätäh da suolatah siendy, kui ečitäh  muarjužikkoloi kohtii: must’oi, muur’oi, vagoi, mandžoi, buolu, garbalo; kui sellitetäh libo tuulatetah muarjoi. Voibi sanella midä valmistettih da nygöi valmistetah pruazniekkustolah. Hyvä olis ku sanozitto da kuvuazitto, kui valmistetah šipainiekkua da kurniekkua. Mieldykiinnittäjät oldas kuvat, videot da materjualat sih näh, mittumua perindöllisty syömisty  valmistetah teijän perehes. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat