Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lehti abuh

Vaiku karjalankielizien kniigoin da lehtien lugemizel voibi kehittiä omua kielineruo. // Kuva: Margarita Kemppainen

Midä myö elämmö, midä on uudistu eläjes, kui elettih meijän vahnembazet, se voibi tiijustua Oma Mua -lehtes. Minul oli huigei da abei istuo kerähmön zualas, konzu tribunan tuan saneli Oma Mua -lehten redaktoru. Konzu häi kyzyi deleguatoil: “Kenbo on tilannuh lehten tuliekse puoliškokse?”, minä kačahtimmos zualah, ylen vähä kätty nouzi yläh. Kuibo muga? Deleguatat, kudamil pidäy tiediä, midä tapahtuu karjalazien alal ei tilata lehtie! Da vie oli ehoitus erähil, hieruloin eläkkehelolijoile tuvva ilmai lehti kodih. Vot jälles tädä mugai himoitti ottua sananvuoro da sanuo, midä sih nähte duumaičen. Ga ethäi sanan andamattah nouze lavale, hos i sih niškoi, ku puolistua “Oman Muan” ruadajii.

Kyzyn teile: Ku ollou meil himo syvvä  magiedu n’amuu libo pehmiedy leibiä, kenbo tuo unet meile kodih ilmai valmehekse? Ičehäi astummo laukkah, omah dengah ostammo, emmo nikes vuota. Ostammo da hyväs mieles syömmö, sentäh ku on ylen himo. Mugahäigi Oma Mua -lehti on ku magei n’amu da pehmei leiby – midä enämbän syöt, sidä enämbän himoittau. “Omas Muas” lövvättö äijy midä mieldykiiinnittäjiä, rubietto tiedämäh kai meijän elaijan uudizet, vaiku, työ, tiluazitto da lugizitto sidä lehtie. Lehti ei äijiä maksa, ei sentäh kormani tyhjene.

Hyvät rahvas, kerähmön deleguatat! Rubietto pagizemah karjalakse, konzu rubietto lugemah Oma Mua -lehtie omis perehis. Lehti on suuri abu karjalan kieleh opastujes.

Pahan mielen voittau hyvä mieli. Sanelen erähäs tapahtumas, kudai lämmitti syväindy da ihaškoitti. Kerran Jeroilan kiriköllyö ruadajes erähän naizenke azetuimmo huogavumah lauččazele.  En ni tiedänyh enne, ku häi maltau karjalan kieldy. A täs istujes rubei karjalakse pagizemah

–     Sina karjalaksego maltat paista, kyzyn.

–     Ei karjalakse, ga livvikse, kohendi häi minuu, da jatkoin. – Minun rodn’at annettih lahjakse Valentina Kondratjevan Kaksi pedäjiä -kniigu. Nygöi hil’l’akkazin luven sen. Ylen on interesno kirjutettu, hyväh luaduh.

–     Tilua vai Oma Mua -lehti, sie lövvät toiziigi mieldykiinnittajii kirjutuksii.

Pagizimmo kodvazen, sit hätken vaikkani istuimmo. Jogahizel omua duumua. Rubeimmo lähtemäh. Naine nouzi, kačahtih minuhpäi da käin pani ryndähäle:

–     Midä lienne minunke rodih? sanou

–     Syvändygo rubei kivistämäh? pöllästyin minä

–     Ei, vastai häi, – rodih suuri himo paista livvikse, da sit himos nygöi pyzymmös.

Minul muga rodih hyvä mielele jälles meijän paginua. Lopukse sanon vai: Paiskua karjalakse toine toizenke, ottakkua abuh Oma Mua -lehti!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat