Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paikat ainos ollah movvas

Jogahizel neidizel da naizel oldih omat paikan sivondutavat // Kuva: Ol'ga Kuzmina

Kiži-muzien ozutteluzualas ruadau Ven’an XIX da XX vuozisuan allun siitsupaikoin ozuttelu. Petroskoih se tuodih Sergijevo-Posadan muziespäi. Sen paikoin kollektsii on yksi suurimis da rikkahimis kogo Ven’al. 

Pienet, suuret, pruazniekku- da ruadopaikat... Kaikkiedah ozutettavakse Kiži-muzieh pandih läs sadua eri paikkua sego sundugoi, kois kuvottuloi ferezilöi da čomenduksii. Tämän kaiken avul voibi parembi kuvitella, kui naizet elettih jälgimäzien vuozisavoin aigah. Yhtelläh ei kaikkii paikkoi pandu piäh, erähii piettih ruokos mustokse. Nengomii paikkoi omistettih tärgielöile histouriellizile tapahtumile.

– Tänne on tuodu ylen čoma paikku, kudai on omistettu Napoleonan ulgomualazile bojumatkoile. Se luajittih vuvvennu 1912, konzu täydyi sada vuottu Ven’an voinas Napoleonua vastah. Vie mustopaikkoi omistettih Ven’an tsuariloile. Erähän paikan reunua myöte voibi nähtä Romanovoin dinastien edustajii. Nengomii paikkoi piettih lahjoinnu libo taloin čomendusezinehinny. Vie kaččojien huomivuo kiinnitetäh kirjoindetut paikat, kuduat ollah ominazet päivännouzunpuolen mualoile, sanelou Kiži-muzien ruadai Marina Noženko.

Suurembas arvos pietäh paikkoi kleimoinke, kudualois hyvin nägyy paikan luajindukohtu sego aigu.

Suurimat siitsupaikoin manufaktuurat oldih Vladimiran, Moskovan da Piiterin gubernielois. Jogahizel niilöis oldih omat luajindutavat sego kirjoindat. Paikku voi äijän sanuo neidizen da naizen elaijas sego kogo rahvahan kul'tuuras. Karjalazel neidizel sundugas oli 20-30 eri paikkua.

– Lapsi algoi pidiä paikkua omas roindupäiväs algajen. Paikkoi piettih kui tytöt mugai brihačut. Neijiständän aigah neidizet voidih kävella paikattah, gu nägynys čoma palmikko. Sit paikku sivottih kaglah. Pruazniekkubes’odoile paikku kaglas käydih brihatgi, sanelou rahvahan fol’klouran da muuzikkuperindön tutkii Irina Semakova.

Jogahizel neidizel da naizel oldih omat paikan sivondutavatgi. Eri luaduh sivottih paikkua, konzu käydih meččäh, ruattih kodiruadoloi, huogavuttih, tuldih kylyspäi. Paikkua piettih suures arvos, sidä nikonzu ei lykätty stolale libo stuulale, ainos pandih omah kohtah...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat