Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan eläjät tahtotah, ku salvattas kai eläinpuustot

Zookompleksas pietäh kymmenii meččyelättilöi – ilveksii, hukkii, kondieloi, reboloi da äijii toizii.

Kolme kondiedu -zookompleksas tapahtunnuh ozattomus huolestutti kaikkii Karjalan eläjii.

Mustoitammo, ku sie aijaspäi piäzi välläle emäkondii. Häi hyppäi puustos olijoih mieheh da hänen poigah. Mollembat jovvuttih bol’niččah. Elokuun 1. päivänny Internetan kauti huolestunnuot rahvas kiännyttih kaikkien Karjalas eläjien puoleh, ku hyö allekirjutettas zajavleenii prokuratuurah, Zakonoinhyväksyndykerähmöh da Karjalan tazavallan piämiehele. Elättilöin puolistajat prižmitäh kieldämäh ebägumuanizet da ristikanzoile varattavat iloitukset, kudamis käytetäh elättilöi. Täh kehoitukseh äijät vastattih, monet allekirjutettih zajavleenii. Rahvas ollah sidä mieldy, ku pidiä elättilöi kiini on ebägumuanine da ilgei tego.

Kolme kondiedu -zookompleksu on olemas vuvves 2004. Sie pietäh kymmenii meččyelättilöi – ilveksii, hukkii, kondieloi, reboloi da äijii toizii. Kiini olles meččyelätit muokatahes da voimatutah. Ahtahat liegat da aijat, paha pidämine luajitah meččyelättilöi hirvielöikse da agressiivizikse. Moizet zookompleksat, tsirkat da toizet semmoizet ollah vaigu niilöin ižändöin hyövyndämizekse, elätithäi kiduijah da joute olijat rahvas, kuduat tullah kaččomah niilöi muokattavii elättilöi toiči maksetah ylen kallehen hinnan, kovah sattavutah libo kai suajah surmangi.

Sen ližäkse on tietois, ku Kolme kondiedu -zookompleksas elättilöi käytettih meččykoirii opastajes da us’uttajes: meččyelätti on kiini, koirat kaikis puolis puretellah sidä. Eihäi ni pie hämmästyö, ku zookompleksan “kazvatit” tazatah omile muokkuajile.

Sen, ku zookompleksan elättilöi muokatah da pahoi pietäh, tovendetah sen endizet ruadajat. Pavel Begeza, kudai ruadoi “Kolmes kondies” sygyzyl 2012  sanou: “Ku ruavoin sie sygyzyl mennyt vuon, voin sanuo, ku elättilöi sie pietäh muga pahoi, ga sidä on vaigei kuvitellagi. Yhty kondiedu sie piettih kiini loitomba toizii da syötettih kerran kahtes päiväs, vuotettih, anna se muga huononis, ku vois sidä valmistettuh haučikkoh panna. Mägriä sie pietäh razvakse, konzu net kazvetah, iškietäh, mugai meččypoččiloi, toziigi elättilöi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat