Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#31 (1171)


 • #31(1171) | TazavalduOl'ga Ogneva
  Ven’an Valdivon Duumu tuaste työndi kohendettavakse zakonanprojektan himokalastukseh näh.

 • #31(1171) | TazavalduGalina Ol'kina
  Kerdomus Jälgiaijal ainos vai puaksumbah mainitah lapsih näh, kudamat on roittuhes voinua. Vaiku niih lapsih kuulutah paginoi myö net lapset, kudamat oldih luagerilois da evakois. A ket olimmo okupatsies, net buitoku omal himol jäimmö Suomen alle.

 • #31(1171) | Kylän elostuJelena Ruppijeva
  Kinnermän kyläle täydyi 450 vuottu, sendäh mennyt suovattan, 10. elokuudu kyläs piettih pruazniekku – Smolenskoin Jumaldoman päivy. Täl kerdua kylän pruazniekkah tuodih Smolenskoin Jumaldoman obrazu da petroskoilazet buat’uškat piettih kyläs sluužbu.

 • #31(1171) | Ol'ga Kuzmina
  Suomen Helsinkin linnan Ven'an tiedo- da kul'tuurukeskukses kolmen päivän aigah piettih suomelas-ugrilazien rahvahien nuorien liiton XI kongressu. Jo 23 vuottu MAFUN yhtistäy eri suomelas-ugrilazii rahvahii Ven'an monil alovehil sego Suomes, Estounies da Vengriespäi. Tänäpäi liittoh kuuluu 50 eri järjestyö. Niilöin edustajat, kaikkiedah piäl suan deleguattua käydih Helsinkih sanelemah omas ruavos sego suamah uuttu tieduo da neruo.

 • #31(1171) | TazavalduJelena Ruppijeva
  Elokuun 8. päivänny jo virrallizesti rubei käymäh autobussu Petroskoispäi Jovensuuh. Kaksi enzimästy kerdua, 2. da 3. elokuudu, oldih muga sanotut tehnizet matkat, kudamien aigua kačottih, kui kai rubieu menemäh matkan aigua dai rajal.

 • #31(1171) | KandurahvasValentina Mironova
  Kanzoinvälizenny kandurahvahien päivänny, 9.elokuudu Petroskois Junost’-stadional piettih Kyykkä-kižan kilvat, kudamih yhtyttih Karjalan tazavallan valdivoelimien da yhteiskunnallizien järjestölöin edustajat. Kilvan järjestäjinny oldih Kanzallizen poliitiekan ministerstvu da “Karjalan Rahvahan Liitto”.
Partn`ourat