Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suomelaine MAFUN:an prezidentakse

Liiton uvvekse prezidentakse vallittih Sampsa Holopainen, kudai vuvves 2011 kuuluu MAFUN:an hallindoh. // Kuva: Alina Chuburova

Kahten jälgimäzen vuvven aigah MAFUN:an piätavoittehinnu oli yhteiskunnallizen diplomuatien kehittämine, sego suomelas-ugrilazien rahvahien oigevuksien puolistamine.

– MAFUN jatkoi ruaduo Yhtistettylöin kanzoin liitonke, myö yhtyimmö New-Yorkas piettyh fourumah. Sen ližäkse kävyimmö vastavumah Skandinuavien mualois eläjien kveenoin da vengrielazienke, sendäh gu tänäpäi MAFUN:as ei ole ni yhty vengrielastu järjestyö. On hyvä, gu meijän joukkoh tuli saamelastu, uskommo, gu yhtehine ruado heijänke rubieu kehittymäh ielleh. Minun mieles nämmä ollah hyvät ruavon tulokset, saneli MAFUN:an varaprezidentu Sampsa Holopainen.

Suomelas-ugrilazil alovehil pietäh kielikursiloi, etnoillaččuloi, kul'tuurufestivualiloi, konferentsieloi, leirilöi, master-kluassoi, sego piästetäh ilmah uuttu literatuurua. Täs kaikes saneltih alovehien koordinuatorat. Karjalalgi oli mis sanella.

– Karjalas todevutettih  kaksi suurdu projektua. Enzimäine oli Suomelas-ugrilazien nuorien tulevažuon ruadopaja, kudai loppiettih vuonnu  2011. Se oli tarkoitettu nerokkahile nuorile, kuduat tahtottih opastuo käziruadoloih, teatru- da muuzikkutaidoh.Toine projektu oli Suomelas-ugrilazien nuorien  yhteiskunnalline diplomuatiiškola. Kahten projektan hantuzis opastui piäl 200 nuordu kui Karjalan eri piirilöis, mugai Ven'an suomelas-ugrilazil alovehil, Suomes da Vengriespäi, sanelou koordinuatoru Karjalaspäi Aleksei Tsikarev.

Kongresan jälgimäzenny ruadopäivänny hyväksyttih rezol'utsii sego uvvistettih johtokundu. Liiton uvvekse prezidentakse vallittih Sampsa Holopainen. Tulii kongressu pietäh vuonnu 2015 Estounien Tartu-linnas.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat