Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#32 (1172)


  • #32(1172) | KandurahvasNatalja Sinitskaja
    Larisa Ylinenjärvi vuvves 2004 eläy Pohjais-Ruočis Luulajan linnas, kudai on Suomen Oulun vastaspäi, Pohjanlahtes poikki. Täl nimel inehmisty vähä ken tundou. Ga endizel nimel – Larisa Nikitina – händy tutah da tietäh monet ”Oman Muan” lugijat.

  • #32(1172) | Kul'tuuruJelena Ruppijeva
    Karjalas täytty vägie jatkuu ruado Etnokul’tuurizien keskuksien ruavon kehitändäs. Juohatan, tädä ruaduo ruatah kanzoinvälizen ECHO-projektan hantuzis. Kezän aigua projektan todevuttajat käydih Karjalan suveh kaččomah, kui ruado menöy sie. Matkan jälles pagizutimmo ECHO-projektan koordinuattorua Alina Čuburovua, kyzyimmö händy sellittämäh omua ruaduo.

  • #32(1172) | TazavalduOl'ga Kuzmina
    Anuksen mual jo kuvves kerdu piettih tazavallan Maidofestivuali. Joga kerdua se järjestetäh Anuksen piirin eri kohtis. Tänävuon festivuali oli Mägriän kyläs da keräi yhteh kui paikallistu da kogo piirin eläjiä mugai gost’ua Petroskois da toizis Karjalan linnoispäi.
Partn`ourat