Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Noudua yhty kelii

Projektan rahvas Priäžäs sellittämäs kylän etnokul’tuurizen keskuksen ruaduo. // Kuva: Alina Čuburova

Olitto nygöi suves kaččomas keskuksien ruaduo. Luvettele nenne kohtat, kunne kävyittö?

– Mustoitan, algu ECHO-projektan (Etnokultuurizien keskuksien verkon perustamine kul’tuuruperindön säilyttämizekse) todevuttamizele oli pandu tämän vuvven tuhukuul. Kuvven kuun aigah projektan todevuttajat käydih kaikkih Karjalan tazavallan piirilöih, kus ruatah etnokeskukset, projektah kuulujat. Pohjazeh kävyimmö tuhukuul da sulakuul. Suveh puutuimmo kezäl vaste.

Elokuun 5.-8. päivien aigah olimmo kanzallizis Anuksen da Priäžän piiris. Kuujärvel kävyimmö kaččomah paikallizen Lyydiläzen etnokeskuksen ruaduo, Anukses – Taidoškolah, kudai Anuksen piiris on ECHO-projektan piälimäine partn’ouru. Linnas olles vastavuimmo myös Kanzallizen kirjaston ruadajienke.  Priäžäs olimmo Priäžän etnokeskukses, kudai sežo on meijän suurimii partn’oroi. Vieljärvel olimmo kaččomas Karjalan Kielen Koin kohendusruadoloi. Kinnermäl vastavuimmo Viejärven da Kinnermän  aktivistoinke. Ei jiädy bokkah nigo Rubčoi, nigo Jessoilu, nigo Čalnan kylä. 

Kuibo ruado menöy, ongo kai pluanan mugah?

– Projektan ruadojoukon mugah kai menöy hyvin, pluanan mugah. Pidäy mustua, ku projektu on monivuodehine, sit muutostu ruadoh, meijän pidoloin kalenduarah da sih, midä pidäy ostua projektan todevuttamizekse, tiettäväine, tulou. Sanozin täh jo kaikile tietyt sanat: projektu on elävy organizmu.

Suurin ruado on se, ku projektan tarkoitukset da ruavot ei muututa, myö jatkammo etnokul’tuurizien keskuksien perustandua Karjalas, kudamat omas puolespäi sit ruatah tazavallan kandurahvahien kul’tuuroin da kielien hyväkse.

Enziallus duumaičimmo, ku projektah rubieu kuulumah vai yheksä etnokeskustu. Tänäpäi minä projektan koordinuattorannu ruan jo viijenketostu. Se ozuttau: projektu yldyy, ruttoh eistyy edehpäi da myö sendäh olemmo hyväs mieles. Tiettäväine, dengoin puoles emmo voi joga tostu auttua, ga kannattua da nevvuo jogahistu voimmo, emmo kieldävy nikedä auttamas. 

Midä jo täkse päiviä on ruattu, suadu aigah?

– Projektan hantuzis, kui oligi kirjutettu pluanah, myö opastammo etnokeskuksien ruadajii. Sikse kerran kolmes kuus piemmö opastusseminuaroi. Vuoronmugaine seminuaru rodieu 9.-11. syvyskuudu pomoralazien etnokeskuksien ruadoalovehel – Belomorskas da Kemis.

Projektan varoih parandammo etnokeskuksien ainehellis-tehnisty puoldu. Yksile pidäy ikkunat vaihtua, toizile – veriät. Yhtet tahtotah ostua kangaspuut, toizet – ombeluttua ruutat pajojoukkoloile. Tarkah paistes, suuret kohendusruavot ollah jo loppumas Veškelykses da Čalnas. Tuliel vuoros ollah Anuksenlinnu da Vuokkiniemi.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat