Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Priäžän škola kazvattau omal mual ruadajii

Ol’eg Stepanov kaheksa vuottu oli Petroskoin školan johtajannu. Saman verran häi on Priäžängi školan piälikönny // Kuva: Jelena Migunova

Priäžän kylän škola on suurimii piiris. Uvven 2013-2014 opastusvuvven sen opastujat alletah kohendettulois tilois. Školas ymbäri kezän aigua luajittuh aidah Priäžän škola sai dengua tazavallan b’udžietaspäi.

Karjalan tazavallan päiviä tänävuon piettih Priäžän kyläs. Sen pidämizeh oli annettu ynnälline tukku dengua. Eräs vuitti niilöis puutui Priäžän školalegi.

- Allus algajen oli annettu 1100 tuhattu rubl’ua, ku voizimmo luadie aidu školas ymbäri. Zakonan mugah pidäy luadie konkursu, kuduas voittau se, kudai huogehembah hindah luadiu sen libo tämän ruavon. Sen mugah meijän aijan luajindah otettihes huogehembal. Meil tuli maksua sit 603 tuhattu rubl’ua. Dostaliloih dengoih kohendimmo  školan levon, lattiet erähis pertilöis da meedikkupertin, sanelou Priäžän školan johtai Ol’eg Stepanov.

Kotkatjärveläine Ol’eg Jurjevič ruadau Präžän školan piälikönny jo kaheksa vuottu. Enne sidä häi oli Petroskoin školan muantiijon opastajannu, sit kaheksa vuottu školan n:o 9 johtajannu.

- Iče en ole karjalaine, karjalakse en malta, ga ku olen rodivunnuh da elänyh Kotkatjärves, ainos kuulin liygiläzien paginua. Nygöigi meijän kyläs kaikkiel voibi kuulta karjalakse pagizijua. Laukasgi sie voibi ruadua vaigu se, ken maltau karjalakse, eiga kuibo häi rubieu babiloinke pagizemah, nagrau Ol’eg Stepanov.

Karjalua opastuu nelläs vuitti

Ven’alazen Stepanovan piän al toimijas školas 400 lapses puolet opastutah karjalan da suomen kieldy. Nuožarveläine opastai Nina Barmina opastau karjalan kieldy 1.-5. kluasois da seiččemenden kluasan opastujile. Kaikkiedah karjalan kieldy opastujua Priäžän školas on 51 hengie.

- Opastai maltau muga paista lapsien da heijän vahnembien kel, ku heil himoittau kävvä karjalan kielen urokoile. Karjalan kieldy opastujien lapsien joukko vuozi vuottu kazvau, sanou Ol’eg Stepanov.

Hos školan johtajan sanoin mugah karjalan kielen opastukses on liigu hommu. Sanommo, vaigiembi on kirjuttua urokoin aigulistua. Karjalan kieldy opastettavis školis ruadonedäligi vältämättäh sen periä pidäy olla kuuzipäiväine. Viehäi školah tullah autobusal lähikylien lapset Matrosois da Pyhärvespäi.

- Školan johtai kannattau da auttau karjalan kielen opastustu. Myö saimmo Tatjana Baranovan opastuskniigan 2. kluassah niškoi, ga uvvekse vuottu meile käettih opastukniigat kolmandes da nelländes kluasois opastujile. Ylen äijäl vuottazimmo niilöi, toivou karjalan kielen opastai Nina Barmina...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat