Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Fandraizingu pidäy olla kul’tuurasgi

Natalja Golubovskajan mieles Kehitysozaston ruadajile pidäy maltua pidiä yhtevytty rahvahanke da eččie hyödyy laitoksele // Kuva: Jelena Migunova

Kanzallizien kul’tuuroin keskukseh avattih Kehitysozasto

Uvven ozaston  tarkoituksennu roih den’goin suamine laitoksele,  eččimäl kaččojii konsertoih, etnokul’tuurizih programmoih da tariččemal maksollistu palveluu rahvahale. Pagizutimmo uvven ozaston ruadajii Larisua Šitsel’ da Natalja Golubovskoidu sih näh, midä muutostu roih Kanzallizien kul’tuuroin keskukseh.

Miksebo pidi luadie Kanzallizien kul’tuuroin keskukseh moine ozasto?

 

– Kehitysozastuo on tänäpäi läs joga Kul’tuurulalan laitokses. Erähät sanotah sidä marketingakse, toizet – fandraizingakse.  Kanzallizien kul’tuuroin keskus on onnuako jälgimäzii laitoksii kus ei ole nigo sidä, nigo tädä. Ozaston tarkoitus on suaja varua Keskuksen kehityksekse, pajo- da tansujoukkoloin matkoikse, uuzien konsertu- da etnokul’tuurizien programmoin luadimizekse.  

Pidäygo ellendiä muga, ku nygöi kai Keskuksen konsertat da pivot roijah maksollizet? Tiijämmöhäi, ku sentäh ei tule äijy rahvastu kanzallizih pidoloih.

– Erähät programmat roijäh maksollizet, toizile suau piästä ilmai dengua. Ga pidäy hil’l’akkazin harjaittua rahvastu maksamah. Tiettäväine, hinnat ei roita ylen suuret, kui sanommo Petroskoin teatrois. Konzu mulloi Oma Pajo -konsertan lippu maksoi 100 rubl’ua, ga rahvastu kerdyi ynnälline Tyttiteatran zualu. Sežo pidäy luadie hyvä rekluamu pivole, programmale, joukole, sit rahvastugi tulou äijy. Konsertoin rekluamu da joukkoloin PR-programmugi  kuuluu meijän ruadoh.

Mi on ozaston lähimäzii pluanoi?

Syvyskuun 6. päivänny Kukoinmäil Petroskoin administratsien ekolougien ozasto avuau puuston da meidy kučuttih sinne ilaškoittamah rahvastu. Sih näh valmistimmo Roindupäivänke, meččy! -programman, kunne yhtytäh Kanzallizien kul’tuuroin keskuksen Karjala- da Iloine -joukot. Tämä on enzimäzii kommersiiprogrammoi. Avvutammo suaja varua Vieljärven Karjalan kielen kodih näh, ku se kuuluu Keskuksen EHCO-projektah. Kylmykuus filarmounies roih piety hyvänluadii konsertu. Kai suavut dengat annammo Karjalan kielen koin nostamizekse. Sežo kylmykuus roih Oma pajo -horan maksolline konsertu-spektakli Filarmounies... 

 

 Fandraizingu ( Fundraising. angl) – dengoin da toizien varoin, kudamii  laitos ei voi suaja  iče da kudamii tarvitah laitoksen mihtah projektan libo laitoksen kogo toimindan todevuttamizekse, hommuanduprotsessu.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat