Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Heinyskul’ptuurat silmän ihaškoitettavakse

Parahakse arvostelijat vallittih kitu, kudai eroi kaikis toizis skul'ptuurois omal suuruol // Kuva: Ol'ga Kuzmina

Anuksen piirin Aleksalan kyläs piettih Gost'at heinysarualpäi - festivuali

Tämä festivuali on jo toine, enzimäine piettih mennyt vuon. Sen pidämizen idei rodivui kolme vuottu tagaperin Alavozes pietyn Maidofestivualin jälles, silloi luajittih enzimäine skul'ptuuru heinäs. Nygöi sidä heinäs luajittuu häkkisty pietäh festivualin simvolannu. Tänävuon Aleksalan pellole tuodih piäl kymmenen skul'ptuurua heinäs. Niilöin joukos ollah kodižiivatat, meččy- da ekzoutiekkuelätit, linnut sego suarnuhenget. Parahakse arvostelijat vallittih kitu, kudai eroi kaikis toizis skul'ptuurois omal suuruol. Sen luadijoinnu ollah Alavozen Kul'tuurutaloin ruadajat.

– Kitua luadimizeh meni kaksi päiviä. Kitan syväimes on puuhine karkassu, sen piäle panimmo heiniä da sivoimmo nuoral. Nengagi meil rodih kita. Se on kogonah luajittu luonnon materjualas: silmät luajimmo tuohes da kordehes, sanelou eräs kitan luadijois Valentina Trofimova.

Parahien joukkoh piäzi čerepuahu, sen luadijes Nina Leskova . käytti erivärillisty heiniä.

– Suojustu luadijes käytin heiniä kylvetys nurmikospäi, silmät luajin juablokois,  čerepuahua čomendetah mustan pihl'ajan muarjat, sanelou Nina Leskova.

Festivualin aigah sai ostua tuohi- da saviazuteksii, hurstiloi, kruuževuo sego äijy midä muudu.

Kogo päivän omil pajoloil rahvastu ihaškoitettih paikallizet pajojoukot da pajattajat sego gost'u Priäžäspäi Julija Tolmačova.

– Täl pruazniekal olen jo tostu vuottu peräkkäi, minuu miellyttäy. Konsertu on ylen hyvä, mielihyväl kuundelin, kui lapset pajatettih, sanelou festivualin gost'u Aleksalaspäi Jevgenija Digujeva.

– On hyvä, gu rahvas tullah lapsienke, heile piettih äijy kižua, erähäh kižah minä iče yhtyin, duumaičen, gu rubien käymäh tänne joga vuottu, ližiäy Marija Artamonova Anuksespäi.

Järjestäjät uskotah, gu festivuali tulou Anuksen piirin hyväkse perindökse da suau tazavallan stuatusan. Čuurus da lumes luajittuloih skul’ptuuroih verraten heinyskul'ptuurat hyvin säilytäh, ei varata vihmuagi. Talvekse net pannah levon uale, tulien vuon Aleksalas tahtotah avata muzei, kuduah kaikin voijah kävvä kaččomah da fotokuvuamah skul’ptuuroi heinäs. Vuozi vuottu niidy rodieu vai enämbi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat